Vitalik Buterin đã thảo luận về các cách thức để cải thiện hiệu quả của zk-proofs trong bài đăng trên blog gần đây

Binius hoạt động trên mã nhị phân và được thiết kế để lưu trữ thông tin bằng bit.

Vitalik Buterin – đồng sáng lập Ethereum, đã đăng một bài viết trên blog thảo luận về một hệ thống chứng minh mật mã mới có thể cải thiện hiệu quả của các bằng chứng kiến thức bằng không (zero-knowledge proofs).

Hệ thống chứng minh này, được gọi là Binius, được thiết kế để hoạt động trực tiếp trên mã nhị phân của máy tính. Mã nhị phân là ngôn ngữ mà máy tính hiểu, được sử dụng để lưu trữ thông tin và biểu diễn dữ liệu dưới dạng các ký hiệu 0 và 1, còn được gọi là bit.

Mặc dù có một số điểm tương đồng giữa STARKs và Binius, Buterin giải thích rằng các thủ thuật toán học giúp hai hệ thống chứng minh này hoạt động rất khác nhau.

Nhìn chung, STARKs là một công nghệ cho phép xác minh mật mã các tuyên bố phức tạp một cách dễ dàng. Nó được thiết kế để tính toán hiệu quả các số nhỏ, nhưng với các số lớn, STARKs sẽ tạo ra các giá trị bổ sung, dẫn đến giảm hiệu quả.

Khác với STARKs, phương pháp đại số hóa một tuyên bố thành một phương trình đa thức – một biểu thức toán học mô hình mối quan hệ giữa các biến trong khối – Binius xử lý dữ liệu dưới dạng khối lập phương và lưới đa chiều, sử dụng các đa thức đa tuyến tính để thực hiện các chứng minh mật mã.

Binius hoạt động bằng cách chuyển đổi các giá trị riêng lẻ thành các bit và sắp xếp chúng trong một khối lập phương đa chiều và một hình vuông. Khối lập phương này sau đó được chuyển đổi thành một lưới và các phép tính được thực hiện để có được một ma trận đầu ra.

Tiếp theo, người xác minh sẽ tiến hành các tính toán riêng để đảm bảo rằng thông tin thực tế khớp với thông tin được cung cấp và đảm bảo rằng các cột tính toán trả về giá trị theo yêu cầu của người chứng minh .

Trong một bài đăng trên X, Buterin viết: “Tôi thực sự khuyến khích mọi người tìm hiểu và khám phá! Gần đây đã có rất nhiều đổi mới trong lĩnh vực chứng minh kiến thức bằng không (ZK-proofs). Và tôi mong đợi sẽ có nhiều hơn nữa trong thời gian tới.”

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật