Thông Tin Chi Tiết Về Token DPT Trong Game Diviner Protocol

Giới Thiệu

Diviner Protocol là một giao thức được xây dựng để tạo ra “thành phố cảng Diviner” mang đến cho người dùng một thị trường dự đoán đa dạng nơi họ có thể free-to-predict (tự do dự đoán) và predict-to-earn (dự đoán để kiếm tiền). Mục tiêu của dự án là kết hợp những đổi mới trong DeFi và NFT để tạo ra một hệ sinh thái dự đoán và play-to-earn độc đáo.

Đọc thêm: Giới Thiệu Dự Án Diviner Protocol – Nền Tảng Free-to-predict và Predict-to-earn

Thông Tin Chi Tiết Về DPT Token

Diviner Protocol Token (DPT)

DPT được sử dụng trong Game Diviner Protocol để:

 • Stake mã token DPT hoặc LP để kiếm thêm phần thưởng mã token
 • Một phần phần thưởng dự đoán được chia sẻ cho những người dùng thua cuộc nắm giữ DPT
 • Một phần phần thưởng dự đoán sẽ được dùng để mua lại và đốt DPT
 • Stake DPT để tạo các nhà dự đoán tùy chỉnh
 • Mua tài sản trong trò chơi bằng DPT để tham gia trò chơi và nhận phần thưởng
 • Phí nền tảng: Người dùng sẽ được giảm giá 50% khi thanh toán bằng DPT
 • Quản trị DAO: Stake DPT tham gia quản trị Diviner Protocol
 • Diamond VIP: Stake DPT để trở thành VIP và nhận được nhiều đặc quyền hơn
 • Stake DPT để được phân bổ IDO trong launchpad
 • Mua NFT với DPT để tăng tốc độ farm, airdrop, chia sẻ doanh thu, v.v.

Phân Bổ

 • Strategic Sale: 1.5%
 • Private Sale: 14.75%
 • Public Sale 1: 0.75%
 • Public Sale 2: 2.4%
 • Team & Advisors: 20%
 • Ecosystem: 16%
 • In-game reward/Network: 39.6%
 • Liquidity and exchanges: 5%

TOKENOMICS

(Updating…)

Lịch trình phát hành

Cộng Đồng

 • Website: https://www.diviner.finance/
 • Twitter: https://twitter.com/DivinerProtocol
 • Telegram: https://t.me/DivinerProtocolOfficial
 • Medium: https://medium.com/@Diviner_Protocol
Bài viết mới
Tin nổi bật