Giám đốc điều hành của Coinbase chuyển sang công ty phát triển zkSync

Nana Murugesan – người từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển Kinh doanh, Quốc tế và niêm yết tại Coinbase, đã chuyển sang một công ty khác và trở thành Chủ tịch của Matter Labs.

Matter Labs là một công ty phần mềm đang phát triển zkSync, giải pháp mở rộng layer-2 của Ethereum tập trung vào bằng chứng kiến thức tổng hợp (zero-knowledge proofs). Murugesan sẽ là Chủ tịch đầu tiên của Matter Labs. Alex Gluchowski, đồng sáng lập công ty, hiện giữ chức Giám đốc Điều hành (CEO).

Theo thông báo tuyển dụng của Matter Labs, Murugesan sẽ chịu trách nhiệm cho các lĩnh vực như kinh doanh, marketing, truyền thông, tài chính, pháp lý, chính sách, nhân sự và vận hành, mở rộng nhóm và đẩy mạnh hoạt động.

 Murugesan đã viết trên X: “Tôi rất vui mừng được gia nhập nhóm Matter Labs để thúc đẩy việc áp dụng blockchain phổ biến, cho phép xây dựng các ứng dụng thực tế với các nhà phát triển và đưa hàng tỷ người dùng tiếp theo tham gia cùng với @zkSync”.

Mặc dù Coinbase sẽ cần phải thay thế vị trí điều hành cấp cao này, nhưng sự ra đi của Murugesan không phải là đột ngột. Murugesan đã thông báo rằng anh sẽ rời Coinbase vào tháng 11 năm ngoái.

Nhiều công ty tiền điện tử đáng chú ý hiện được điều hành bởi các nhân viên cũ của Coinbase. Đồng sáng lập Coinbase, Fred Ehrsam, đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Paradigm. Những nhân viên đầu tiên của Coinbase, Olaf Carlson-Wee và Dan Romero, lần lượt thành lập Polychain và Farcaster.
 

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Từ khóa :
Bài viết mới
Tin nổi bật