Các tỉnh thuộc Canada từ chối cung cấp và hạn chế năng lượng cho hoạt động đào tiền điện tử

Tỉnh Manitoba đang gia hạn lệnh hoãn cấp mới các kết nối điện và British Columbia đang đưa ra luật có thể cấm cung cấp điện cho các thợ đào tiền điện tử mới.

Tỉnh Manitoba của Canada đã gia hạn lệnh tạm hoãn xử lý các yêu cầu mới về dịch vụ điện cho hoạt động khai thác tiền điện tử được gửi đến Manitoba Hydro, một cơ quan năng lượng do chính phủ sở hữu. British Columbia (BC) trước đây cũng đã áp dụng lệnh tạm hoãn cung cấp dịch vụ tương tự và hiện đã chọn một hướng đi khác nhưng vẫn mang tính hạn chế.

Việc gia hạn tạm hoãn ở Manitoba áp dụng cho các yêu cầu mới của thợ đào tiền điện tử và các yêu cầu về dịch vụ điện chưa dẫn đến việc ký kết thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tháng 11 năm 2022, chính quyền tỉnh đã tạm dừng cấp kết nối điện cho các hoạt động đào tiền điện tử trong 18 tháng. Hiện tại, thời gian tạm hoãn sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2026. Tỉnh Manitoba cho biết trong một thông báo rằng họ sẽ lên kế hoạch giải pháp lâu dài vào thời điểm đó, đồng thời nhấn mạnh: “Manitoba Hydro tiếp tục dự đoán nhu cầu điện chưa từng có đối với các hoạt động khai thác tiền điện tử mới hoặc đang mở rộng. Nhu cầu đó có khả năng làm tăng đáng kể tổng tải điện của chúng tôi.”

Vào năm 2022, Giám đốc điều hành (CEO) của Manitoba Hydro khi đó là Jay Grewal cho biết, “Nếu chúng tôi kết nối điện cho tất cả các nhà khai thác tiền điện tử đã bày tỏ sự quan tâm trong 16 tháng qua, chúng tôi sẽ làm tăng tổng nhu cầu điện của tỉnh thêm 4.600 megawatt.” Tổng công suất của tổ chức vào thời điểm đó là 6.100 megawatt.

Ngoài ra, tỉnh Quebec đã đề xuất giảm tạm thời việc cung cấp điện cho các hoạt động đào tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022. Tỉnh New Brunswick cũng đã ban hành lệnh cấm cung cấp điện cho các hoạt động đào tiền điện tử mới vào tháng 11 năm 2023.

Tháng 12 năm 2022, British Columbia tuyên bố sẽ ngừng cấp kết nối điện cho các thợ đào tiền điện tử mới trong 18 tháng. Quyết định này ảnh hưởng đến 21 dự án. Vào ngày 11 tháng 4, chính quyền BC cho biết họ đã đưa ra các sửa đổi cho Đạo luật Ủy ban Tiện ích để quản lý dịch vụ điện cho thợ đào tiền điện tử. Bộ trưởng Năng lượng tỉnh, Josie Osborne, cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác với BC Hydro để đảm bảo chúng tôi có đủ điện cần thiết và điều đó bao gồm việc quản lý dịch vụ điện cho các thợ đào tiền điện tử sử dụng nhiều năng lượng nhưng tạo ra rất ít việc làm cho địa phương.”

Các sửa đổi mới này sẽ cho phép chính quyền BC cấm, hạn chế hoặc điều chỉnh dịch vụ cung cấp điện cho các thợ đào tiền điện tử. British Columbia là một trong những tỉnh có giá điện thương mại và công nghiệp thấp nhất ở Bắc Mỹ.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Từ khóa :
Bài viết mới
Tin nổi bật