Thẩm phán phụ trách phá sản đã chấp thuận thỏa thuận dàn xếp trị giá $450M giữa sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Voyager Digital

Theo các điều khoản của thỏa thuận, FTX sẽ từ bỏ bất kỳ và tất cả quyền lợi đối với số tiền $450M mà Voyager Digital yêu cầu bồi thường từ sàn giao dịch tiền điện tử này.

Thẩm phán đã chấp thuận một kiến nghị cho phép các chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản tham gia vào thỏa thuận dàn xếp trị giá $450M với công ty vỡ nợ Voyager Digital.

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware vào ngày 29 tháng 4, Thẩm phán John Dorsey đã phê duyệt các điều khoản của thỏa thuận giữa FTX và Voyager. Thỏa thuận này cho phép Voyager giải quyết tất cả các yêu cầu bồi thường đối với sàn giao dịch tiền điện tử FTX như một phần của kế hoạch bồi thường cho các chủ nợ.

Với sự chấp thuận của tòa án, cả hai bên có thể đồng ý giải phóng $5M đang được Voyager ký quỹ và thêm $445M nữa liên quan đến vụ kiện đòi trả nợ vay từ Alameda Research cho các chủ nợ của công ty. FTX cũng sẽ từ bỏ bất kỳ và tất cả quyền lợi đối với các khoản tiền này.

Luật sư Paul Hage, người đại diện cho Voyager Digital và các chủ nợ của công ty, đã ký kết thỏa thuận này cùng với Giám đốc điều hành tái cấu trúc FTX John Ray III vào ngày 4 tháng 4. Theo thỏa thuận, FTX sẽ từ bỏ bất kỳ và tất cả quyền lợi đối với số tiền $450M mà Voyager yêu cầu bồi thường. Số tiền này sẽ được sử dụng để bồi thường cho các chủ nợ của Voyager.

Kế hoạch tái cấu trúc từ tháng 5 năm 2023 cho thấy khách hàng của Voyager có thể thu hồi được 35,7% số tiền yêu cầu bồi thường của họ bằng tiền điện tử hoặc tiền pháp định. Vào tháng 10 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đệ trình các vụ kiện song song chống lại cựu CEO Voyager, Stephen Ehrlich, vì tội khai báo gian dối. Các vụ kiện vẫn đang diễn ra tại thời điểm bài viết được xuất bản.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật