Sự khác biệt của tài chính tập trung (CeFi) và tài chính phi tập trung (DeFi)

Tài chính phi tập trung (DeFi) là gì?

DeFi là viết tắt của Phân quyền Tài chính, một hình thức tài chính dựa trên blockchain không dựa vào các trung gian tài chính trung ương để cung cấp dịch vụ. Thay vào đó, nó sử dụng các hợp đồng thông minh trên các blockchain. Hợp đồng thông minh là một mã tự động chạy trên blockchain và không thể thay đổi được. Các giao dịch xảy ra trong một hợp đồng thông minh được xử lý bởi blockchain mà không cần bất kỳ bên trung gian thứ ba nào.

Có một số ứng dụng của DeFi. Các nền tảng DeFi cho phép mọi người cho vay hoặc vay vốn, suy đoán về biến động giá bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh, giao dịch tiền điện tử, kiếm lãi từ tiền và hơn thế nữa. Hiện tại, các ứng dụng DeFi chủ yếu xoay quanh các chức năng sau: Cung cấp các nền tảng cho vay và cho vay ngang hàng hoặc gộp và cho phép các thị trường DEX (Sàn giao dịch phi tập trung), Tokenization và dự đoán.


Tài chính tập trung (CeFi) là gì?

Các thực thể tập trung chạy các dịch vụ CeFi giống như các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ CeFi có xu hướng tuân thủ các quy định do chính quyền địa phương nơi họ hoạt động. Các quy định này khiến các tổ chức tài chính tập trung như sàn giao dịch và sàn giao dịch bắt buộc phải thực hiện các thông lệ Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML).

Trong CeFi, các công ty và tổ chức tập trung lưu trữ tiền của bạn trong ví giám sát của họ. Các ví tiền điện tử này lưu trữ khóa riêng của người dùng. Đổi lại, các dịch vụ này cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác nhau. Giao dịch tiền điện tử hiện là một trong những giải pháp phổ biến nhất được hỗ trợ bởi tài chính tập trung. Ngoài giao dịch, các công ty thuộc CeFi cung cấp cho khách hàng của họ các dịch vụ như vay, cho vay, giao dịch ký quỹ, v.v.


DeFi so với các dịch vụ tài chính truyền thống

DeFi cung cấp một số lợi ích so với các dịch vụ tài chính truyền thống. Sử dụng hợp đồng thông minh và hệ thống phân tán, triển khai ứng dụng hoặc sản phẩm tài chính ít phức tạp hơn và an toàn hơn. Nhìn chung, phong trào DeFi đang chuyển các sản phẩm tài chính truyền thống sang thế giới mã nguồn mở và phi tập trung, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tự do tài chính trên toàn thế giới và loại bỏ nhu cầu trung gian, giảm chi phí tổng thể và cải thiện đáng kể tính bảo mật.

CeFi vs DeFi

DeFi so với CeFi: Sự khác biệt trong AscendEX là gì
Về các dịch vụ tài chính mà họ cung cấp, có nhiều điểm tương đồng giữa CeFi và DeFi.

Cũng có những khác biệt đáng kể cần biết giữa CeFi và DeFi.
1. Tập trung hóa

Trong môi trường tài chính tập trung, các sàn giao dịch hoặc sàn giao dịch thuộc sở hữu của một thực thể hoặc thường là một công ty. Họ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để làm cho tiền điện tử dễ tiếp cận hơn với khách hàng của họ. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tập trung chịu trách nhiệm về mọi thứ – ngay từ việc giới thiệu người dùng và thiết lập các quy tắc cơ bản, trong số những thứ khác. Mặt khác, các ứng dụng DeFi nhằm mục đích phân quyền sở hữu và trở thành sở hữu của cộng đồng. Mọi người đều có tiếng nói về cách ứng dụng sẽ hoạt động trong khi mã của nó được chạy và duy trì bởi cộng đồng.

2. Sự cho phép

Trong tài chính tập trung, người dùng phải đăng ký và tuân theo các quy định của KYC (Biết khách hàng của bạn). Nó thường là để ngăn chặn các hoạt động tội phạm như rửa tiền và tuân thủ các quy định về tiền điện tử. Trong DeFi, miễn là bạn có ví tiền điện tử không giám sát như MetaMask, bạn không phải nộp cho KYC hoặc đăng ký tài khoản.

3. Tin tưởng

Trong lĩnh vực tài chính tập trung, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài trao đổi ủy thác và các ứng dụng tập trung khác với tài sản của mình. Trong DeFi, bạn không bao giờ phải tin tưởng bất kỳ ai với tài sản của mình hoặc nếu bạn muốn giao dịch chúng bằng cách sử dụng hoán đổi ngang hàng hoặc bất cứ thứ gì.
4. Bớt tư tưởng

Tóm lại, mặc dù cả CeFi và DeFi đều cung cấp các khái niệm tương tự, nhưng cách tiếp cận lại rất khác nhau. Tương lai trung hạn là sáng sủa cho cả DeFi và CeFi, vì cuộc khủng hoảng tài chính sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của các tài sản ẩn náu có mối tương quan thấp với các thị trường truyền thống. Nó cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp blockchain đối với tất cả các loại dịch vụ tài chính mà các chính phủ không nên thao túng.

Kết luận

Không thể phủ nhận, DeFi là một giải pháp thay thế rõ ràng và đầy hứa hẹn cho tài chính tập trung. Dựa vào hệ thống blockchain, DeFi có thể kiểm soát tốt hơn các khoản đầu tư tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dùng trải nghiệm nền kinh tế số.

Nguồn: cryptocurrencybegin; news.vconomics

Bài viết mới
Tin nổi bật