Khi nào BTC sẽ hoàn thành việc điều chỉnh? Phân tích theo sóng Elliott

Bitcoin (BTC) đã giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần trong hơn 300 ngày, một mô hình được xem là một cấu trúc điều chỉnh dài hạn.

Xu hướng dài hạn

Biểu đồ hàng tuần cho thấy BTC đã có xu hướng tăng kể từ mức thấp nhất $ 3.122 vào tháng 12 năm 2018.

Nếu giá bắt đầu tăng vào thời điểm đó, thì rất có thể nó đang ở trong sóng bốn hoặc sóng năm của đợt tăng này (màu trắng).

Trong suốt quá trình tăng giá này, các giai đoạn từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 và tháng 4 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 (được đánh dấu) được xem là điều chỉnh.

Có đủ sự xen kẽ giữa chúng để gợi ý rằng chúng là sóng hai và sóng bốn của đợt gia tăng này.

Phong trào dài hạn phù hợp với khả năng này. Tuy nhiên, cần phải xem xét biến động ngắn hạn để xác định xem đây có phải là số lượng sóng chính xác hay không.

btc-elliot

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Sóng 4 được chứa bên trong một tam giác

Số lượng sóng tiềm năng đầu tiên cho thấy rằng sóng bốn đang hình thành bên trong một tam giác đối xứng. Trong đó, BTC hiện đang ở sóng phụ D (màu đỏ). Trong khả năng này, BTC sẽ tăng lên tới $ 51.000 – $ 55.250. Đây là vùng được tạo bởi các mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5-0,618. Sau đó, dự kiến ​​sẽ có một đợt giảm nữa.

Mặc dù giá đang điều chỉnh, nhưng số lượng sóng này vẫn có giá trị.

btc-elliot

Biểu đồ BTC/USDT khung 3 ngày | Nguồn: TradingView

Nhìn vào chuyển động ngắn hạn sẽ cho thấy rằng BTC còn một đợt tăng nữa trước khi nó hoàn thành sóng phụ D (màu đỏ), được đề cập ở trên.

Giá sẽ phải đạt đỉnh trên $ 50.000 để số lượng này còn hiệu lực vì mỗi sóng phải thoái lui gần Fib 0,618 của sóng trước đó.

btc-elliot

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Khả năng giảm giá

Số lượng sóng giảm cho thấy rằng sóng dài hạn ba (màu trắng) đã kết thúc ở mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021 thay vì vào tháng 5 cùng năm.

Trong đó, BTC mới chỉ hoàn thành phần đầu tiên của làn sóng bốn (màu đỏ). Sau đó, một mức giảm đáng kể khác sẽ theo sau, cuối cùng đưa giá xuống dưới $ 30.000.

btc-elliot

Biểu đồ BTC/USDT khung 3 ngày | Nguồn: TradingView

Biến động ngắn hạn sẽ giống với số lượng sóng tam giác. Trong đó, BTC sẽ hoàn thành một đợt tăng khác lên trên $ 50.000 trước khi đợt giảm cuối cùng xảy ra.

btc-elliot

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đã hoàn thành điều chỉnh

Con lượng sóng cuối cùng và ít có khả năng xảy ra nhất là làn sóng bốn đã kết thúc vào ngày 24 tháng 1 (biểu tượng màu xanh lá cây) và BTC hiện đã bắt đầu làn sóng thứ năm và cũng là đợt tăng cuối cùng.

Vấn đề với số lượng này là chuyển động của sóng phụ cực kỳ bất thường, trong đó sóng một bị cắt ngắn và sóng hai là cấu trúc điều chỉnh irregular.

Tuy nhiên, biến động ngắn hạn tương tự như các số lượng sóng được nêu ở trên, trong đó sau khi mức giảm hiện tại được thực hiện, mức tăng lên trên $ 50.000 sẽ được mong đợi.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nguồn: tapchibitcoin

Bài viết mới
Tin nổi bật