Các mô hình biểu đồ (P2)

Giới thiệu các mô hình biểu đồ hay sử dụng nhất

Cái nêm

Một mô hình nêm được vẽ bởi các đường xu hướng hội tụ, cho thấy hành động giá đang thắt chặt. Trong trường hợp này, các đường xu hướng cho thấy mức cao và mức thấp nhất đang tăng hoặc giảm với một tốc độ khác nhau. Nó có thể có nghĩa là một sự đảo chiều sắp xảy ra, vì xu hướng cơ bản đang trở nên yếu hơn. Mô hình nêm (wedge) có thể đi kèm với khối lượng giảm, cũng cho thấy rằng xu hướng có thể đang mất đà .

Nêm tăng

Nêm tăng

Nêm tăng là một mô hình đảo chiều giảm giá. Nó cho thấy rằng khi giá thắt chặt, xu hướng tăng ngày càng yếu đi và cuối cùng có thể phá vỡ đường xu hướng thấp hơn. 

Nêm rơi

biểu đồ nêm rơi

Nêm giảm là một mô hình đảo chiều tăng. Nó chỉ ra rằng căng thẳng đang gia tăng khi giá giảm và các đường xu hướng đang thắt chặt. Một nêm giảm thường dẫn đến sự bứt phá về phía tăng với một động thái xung động.

Hai đỉnh và hai đáy

Mô hình hai đỉnh và hai đáy là các mô hình xảy ra khi thị trường di chuyển theo hình dạng “M” hoặc “W”. Cần lưu ý rằng những mô hình này có thể hợp lệ ngay cả khi các điểm giá có liên quan không hoàn toàn giống nhau nhưng gần nhau.

Thông thường, hai điểm thấp hoặc cao phải đi kèm với khối lượng lớn hơn phần còn lại của mô hình.

Hai đỉnh

mô hình hai đỉnh

Đỉnh kép là một mô hình đảo chiều giảm giá trong đó giá đạt mức giá cao hai lần và nó không thể tăng cao hơn trong lần thử thứ hai. Đồng thời, độ lùi giữa hai đỉnh nên vừa phải. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của pullback giữa hai đỉnh.

Hai đáy

mô hình hai đáy

Đáy kép là một mô hình đảo chiều tăng giá trong đó giá giữ mức thấp hai lần và cuối cùng tiếp tục với mức giá cao hơn. Tương tự như đối với mô hình hai đỉnh, khoảng cách giữa hai mức giá thấp phải vừa phải. Mô hình này được xác nhận khi giá đạt đến mức cao hơn đỉnh của mức tăng giữa hai mức thấp.

Vai Đầu Vai

mô hình đầu vai

Đầu vai là một mô hình đảo chiều giảm giá với một đường cơ sở (đường viền cổ) và ba đỉnh. Hai đỉnh bên phải gần bằng cùng một mức giá, trong khi đỉnh ở giữa phải cao hơn hai đỉnh còn lại. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đường viền cổ.

Đảo ngược đầu và vai

mô hình biểu đồ đầu và vai nghịch đảo

Như tên gọi, điều này ngược lại với đầu và vai – và như vậy, nó cho thấy sự đảo chiều tăng giá. Đầu và vai nghịch đảo được hình thành khi giá giảm xuống mức thấp hơn trong xu hướng giảm, sau đó bật lên và tìm thấy hỗ trợ ở mức gần giống với mức thấp đầu tiên. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đường viền cổ.

Tổng kết

Các mẫu biểu đồ cổ điển là những mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp phân tích thị trường nào, không nên xem xét chúng một cách riêng lẻ. Dù việc một vài mô hình tỏ ra hiệu quả trong một vài chu kỳ thị trường, nhưng có thể nó sẽ không hiệu quả trong một vài chu kỳ thị trường khác. Vì vậy, hãy luôn xem xét kỹ lưỡng và xác nhận thường xuyên, đồng thời thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro thích hợp.

Bài viết mới
Tin nổi bật