Số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn giao dịch trong tháng 1 cho chúng ta biết điều gì ?

Như chúng ta đã biết, tháng 3/2020 là thời điểm bước ngoặt và chất xúc tác quan trọng đối với BTC. Chúng ta có thể thấy điều đó trong hành vi số dư trên sàn giao dịch được rút ròng nhất quán trong 2 năm qua. 

Hai giai đoạn gần đây nhất chứng kiến dòng tiền chảy vào các sàn đáng kể là ngay trước cả 2 đỉnh cục bộ của Bitcoin năm 2021. Các đỉnh này là vào tháng 4 và tháng 11/2021. 

Tháng 1/2021 là tháng có lượng rút ròng lớn nhất kể từ tháng 9/2021. 

Việc theo dõi dòng tiền trên các sàn giao dịch có thể giúp chúng ta biết được tâm lý của những nhà đầu tư trên thị trường.

Dòng tiền tích lũy 90 ngày trên sàn giao dịch đã liên tục di chuyển theo giá trong năm qua. Trong biểu đồ dưới đây, trục bên phải được đảo ngược để hiển thị cách dòng tiền trên sàn giao dịch giảm tương quan với giá tăng và ngược lại. 

Những gì chúng ta đã chứng kiến vào tháng 1/2021 vừa qua là một bước ngoặt tích lũy dòng tiền ròng với nhiều Bitcoin hơn ra khỏi sàn giao dịch. Điều này báo hiệu nhu cầu mua gia tăng trong tháng trước và chúng ta đã thấy giá Bitcoin phản ánh trong vài ngày qua. Điều này cũng diễn ra trong khi chúng tôi đang nhìn thấy xu hướng tích lũy của các holder dài hạn và cá voi trong vài tuần qua. 

Nhìn vào sự thay đổi số dư trên các sàn giao dịch trong 30 ngày, chúng ta thấy sự suy giảm mạnh mẽ trong hơn 2 tuần qua. 

Một cách khác để đánh giá điều này là xem xét dòng tiền ròng trên các sàn giao dịch liên quan đến các ước tính cho nguồn cung đã điều chỉnh. Nguồn cung được điều chỉnh sẽ loại bỏ các đồng coin đã không di chuyển trong 7 năm. Nguồn cung đã điều chỉnh hiện tại là khoảng 15,58 triệu BTC, chiếm 82,2% nguồn cung lưu hành.

Bài viết mới
Tin nổi bật