KILT Protocol ra mắt web3name, một ứng dụng mới cho nhận dạng kỹ thuật số

KILT Protocol (KILT) là một giao thức blockchain để phát hành thông tin xác thực có chủ quyền, ẩn danh, có thể xác minh và số nhận dạng phi tập trung.

Họ vừa ra mắt web3name (w3n), một ứng dụng giúp người dùng tạo danh tính kỹ thuật số của mình. Cách tiếp cận mới sẽ tăng tính minh bạch về danh tính của người dùng mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

Thông tin đăng nhập được ghi trên sổ cái phân tán sẽ là địa chỉ vĩnh viễn mà người dùng có thể truy cập bất cứ lúc nào trên hệ sinh thái Polkadot, như đã nêu trong thông báo.

Web3name không giống như một định danh phi tập trung được thể hiện dưới dạng một chuỗi số và chữ cái duy nhất. Thay vào đó, nó có thể được dịch thành các chữ cái đơn giản như nam, hoa, lan…

Ngoài ra người dùng có thể tạo thông tin xác thực liên kết đến tài khoản mạng xã hội (LinkedIn, Twitter, TikTok, Discord, Github, v.v.), địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của mình qua SocialKYC, một dịch vụ chứng thực được xây dựng trên KILT.

Ngay sau khi hoàn thành xác thực thông tin, SocialKYC sẽ tự động quên cả thông tin đó lẫn người dùng và không lưu trữ hay chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

“Không giống như các quy trình đăng nhập trên internet từ trước đến nay, SocialKYC sẽ quên đi người dùng và thông tin ngay sau khi được xác thực. Thông tin xác thực, thông tin cá nhân và quyền kiểm soát vẫn thuộc về người dùng”.

Nhóm nghiên cứu coi W3n như một sự cải tiến về cách xử lý danh tính kỹ thuật số trên blockchain. W3n không thay thế địa chỉ ví mà được bổ sung thêm. Mặc dù một w3n chỉ liên kết với một danh tính nhưng người dùng có thể tạo ra một số danh tính – danh tính công việc, danh tính đối tác và danh tính trò chơi – với một tên w3n khác cho mỗi cái và cũng có thể liên kết với các phương tiện truyền thông (media) truyền thống.

Đặc biệt, đối với những validator và collator, họ có thể liên kết w3n của mình với bất kỳ địa chỉ nào mà họ chọn, theo cách mà họ có thể được nhận ra thông qua tên của mình thay vì một chuỗi số và chữ cái như địa chỉ blockchain thông thường.

Nguồn: tapchibitcoin

Bài viết mới
Tin nổi bật