Curve DAO Token (CRV) xác thực vùng hỗ trợ 206 ngày, giữ trên $ 2

Curve DAO Token (CRV) đã bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng và đang giao dịch bên trong một mô hình tăng giá.

Hỗ trợ quan trọng

CRV đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 6,80 vào ngày 4 tháng 1. Cho đến nay, xu hướng giảm đã dẫn đến mức thấp là $ 1,89 vào ngày 24 tháng 2. CRV đã bật lên sau đó, tạo ra một bấc dài bên dưới trong quá trình này (biểu tượng màu xanh lá cây ).

Đợt bật lên cũng đóng vai trò xác thực vùng $ 2 là hỗ trợ. Giá đã được giao dịch trên mức này kể từ tháng 8 năm 2021.

Đo từ mức cao nhất mọi thời đại, CRV đã giảm 68%.

crv-ho-tro

Biểu đồ CRV/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mô hình hiện tại

Biểu đồ hàng ngày cho thấy CRV đã giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần kể từ ngày 24 tháng 1. Cái nêm giảm dần được coi là một mô hình tăng giá.

Do đó, một sự bứt phá lên trên nó sẽ là kịch bản có thể xảy ra nhất.

Khả năng bứt phá cũng được hỗ trợ bởi MACD và RSI. Cả hai chỉ báo đều đang đi lên và đã tạo ra sự phân kỳ tăng (đường màu xanh lá cây). Sự phân kỳ như vậy thường báo trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

Nếu một sự đột phá xảy ra, mức kháng cự gần nhất sẽ là $ 3,75. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 và vùng kháng cự ngang.

crv-ho-tro

Biểu đồ CRV/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Trader @TheTradingHubb đã tweet một biểu đồ của CRV, nói rằng việc điều chỉnh có thể sớm hoàn tất.

crv-ho-tro

Biểu đồ CRV/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất cho thấy CRV đang ở trong sóng C của cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Sóng C dường như đã phát triển thành một sóng chéo kết thúc, như có thể nhìn thấy qua cái nêm.

Hiện tại, sóng A: C có tỷ lệ 1: 1,27, tương đối phổ biến trong các cấu trúc như vậy.

Hiện tại, vẫn chưa chắc chắn liệu sóng phụ cuối cùng (màu đen) của cấu trúc này đã được tạo hay sẽ có mức thấp hơn.

Trong mọi trường hợp, có vẻ như đợt điều chỉnh sắp kết thúc.

Biểu đồ CRV/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Bài viết mới
Tin nổi bật