Thông báo đã bị gở xuống của Bộ trưởng Tài chính về Lệnh điều hành Biden

Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Janet L. Yellen về Lệnh điều hành của Tổng thống Biden về Tài sản Kỹ thuật số

Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen (phải). 

Hiện thông tin sau đây đã bị Bộ Ngân khố gỡ xuống ngay sau khi xuất bản. Tuy nhiên phiên bản lưu trữ đã kịp thời ghi lại như sau:

“Sắc lệnh hành pháp lịch sử của Tổng thống Biden kêu gọi một cách tiếp cận phối hợp và toàn diện đối với chính sách tài sản kỹ thuật số. Cách tiếp cận này sẽ hỗ trợ sự đổi mới có trách nhiệm có thể mang lại lợi ích đáng kể cho quốc gia, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nó cũng sẽ giải quyết các rủi ro liên quan đến tài chính bất hợp pháp, bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Theo lệnh điều hành, Kho bạc sẽ hợp tác với các đồng nghiệp liên ngành để đưa ra báo cáo về tương lai của tiền và hệ thống thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ triệu tập Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn về ổn định tài chính của các tài sản kỹ thuật số và đánh giá xem liệu các biện pháp bảo vệ thích hợp có được áp dụng hay không. Và, vì các câu hỏi được đưa ra bởi tài sản kỹ thuật số thường có các khía cạnh xuyên biên giới quan trọng, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác quốc tế của mình để thúc đẩy các tiêu chuẩn mạnh mẽ và một sân chơi bình đẳng.

Công việc này sẽ bổ sung cho những nỗ lực không ngừng của Kho bạc. Hiện Bộ đã làm việc với Nhóm công tác của Tổng thống về Thị trường Tài chính, FDIC và OCC để nghiên cứu một loại tài sản kỹ thuật số cụ thể – stablecoin– và đưa ra các đề xuất. Theo lệnh điều hành, Kho bạc và các đối tác liên ngành sẽ xây dựng dựa trên Đánh giá rủi ro quốc gia được công bố gần đây, xác định các rủi ro tài chính bất hợp pháp chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. 

Khi chúng tôi đảm nhận công việc quan trọng này, chúng tôi sẽ được hướng dẫn bởi các nhóm bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, những người tham gia thị trường và các chuyên gia hàng đầu khác. Kho bạc sẽ làm việc để thúc đẩy một hệ thống tài chính công bằng hơn, bao trùm hơn và hiệu quả hơn, đồng thời dựa trên công việc liên tục của chúng tôi để chống lại tài chính bất hợp pháp và ngăn ngừa rủi ro đối với sự ổn định tài chính và an ninh quốc gia. “

Đáng chú ý nhất là báo cáo của Nhóm làm việc về Thị trường Tài chính của Tổng thống về stablecoin. Báo cáo đã được xuất bản vào năm ngoái và yêu cầu Quốc hội thông qua luật cho phép các nhà quản lý ngân hàng liên bang có thẩm quyền giám sát rõ ràng đối với lĩnh vực stablecoin.

Bài viết mới
Tin nổi bật