Vitalik đề xuất cấu trúc phí Ethereum “đa chiều” mới

Theo Vitalik Buterin, việc tính toán các chi phí gas khác nhau cho việc sử dụng tài nguyên khác nhau có thể hợp lý hóa cấu trúc phí hiện tại của Ethereum.

Co-founder Ethereum đang nỗ lực cải thiện chi phí của mạng

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đặt giới hạn suy nghĩ của mình một lần nữa trong nỗ lực cải thiện cấu trúc phí hiện tại cho mạng lưới.

Đề xuất có tiêu đề “EIP-1559 đa chiều” đã được đưa ra trong một bài đăng trên blog vào thứ Tư. Trong đó Buterin lưu ý rằng các tài nguyên khác nhau trong Máy ảo Ethereum (EVM) có nhu cầu khác nhau về việc sử dụng khí đốt.

Ông nói thêm rằng có các giới hạn khác nhau đối với dung lượng “bùng nổ” ngắn hạn thay vì dung lượng “duy trì” trong EVM. Kèm theo trích dẫn ví dụ về lưu trữ dữ liệu khối, lưu trữ dữ liệu bằng chứng và thay đổi kích thước trạng thái khối.

Kế hoạch mà chúng ta có ngày nay, nơi tất cả các nguồn lực được kết hợp với nhau. Chúng tạo thành một nguồn tài nguyên đa chiều duy nhất (‘khí’). Nó đang làm việc một cách kém hiệu quả trong việc xử lý những khác biệt.”

Vấn đề là việc chuyển tất cả các nguồn lực khác nhau vào một nguồn duy nhất. Giúp cho “chi phí khí đốt được tiêu hao một cách tối ưu” khi các giới hạn này bị lệch, ông nói thêm.

Chi tiết về cấu trúc phí Ethereum “đa chiều” mới

Buterin đã vạch ra những thay đổi được đề xuất khá phức tạp của mình với rất nhiều phép toán kỹ thuật. Nhưng chốt lại, đề xuất đưa ra hai giải pháp tiềm năng sử dụng định giá “đa chiều”. Nhà đồng sáng lập nêu ra hai tùy chọn về cách xử lý như sau:

Tùy chọn thứ nhất

Tùy chọn đầu tiên sẽ tính toán chi phí gas cho các tài nguyên như dữ liệu cuộc gọi và lưu trữ. Bằng cách chia phí cơ bản cho mỗi đơn vị tài nguyên cho tổng phí cơ bản. Phí cơ sở là phí mạng cố định cho mỗi khối được bao gồm trong thuật toán Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) 1559.

Tùy chọn thứ hai

Tùy chọn thứ hai phức tạp hơn đặt mức phí cơ bản cho việc sử dụng tài nguyên nhưng bao gồm các giới hạn liên tục trên mỗi tài nguyên. Cũng sẽ có “phí ưu tiên”, được đặt dưới dạng tỷ lệ phần trăm và được tính bằng cách nhân tỷ lệ phần trăm với phí cơ sở.

Ông nói rằng hạn chế đối với cấu trúc phí đa chiều là “các nhà xây dựng khối sẽ không thể chỉ chấp nhận các giao dịch theo thứ tự phí mỗi khí từ cao đến thấp.” Họ sẽ phải cân bằng các kích thước và giải quyết các vấn đề toán học bổ sung.

Vẫn còn phải xem liệu đề xuất có được thông qua hay không. Bởi mạng Ethereum đang ưu tiên về việc nâng cấp lớn tiếp theo trong thời gian tới. Mạng Ethereum hiện đang chuẩn bị cho “sự hợp nhất”, điều này sẽ gắn chuỗi khối Ethereum với Chuỗi Beacon và chấm dứt hiệu quả việc sử dụng thuật toán đồng thuận PoW. Thử nghiệm đã được tiến hành trên mạng thử nghiệm Kintsugi và dự kiến ​​sẽ triển khai đầy đủ trong quý đầu tiên của năm nay.

EIP – 1559 đã được triển khai vào năm ngoái, như một phần của quá trình nâng cấp nhằm đốt cháy một phần phí giao dịch nhằm giúp giá khí đốt dễ dự đoán hơn. 

Kể từ khi EIP – 1559 được kích hoạt, 1,36 triệu Ether trị giá khoảng 4,7 tỷ đô la theo giá hiện tại đã bị phá hủy. (Theo báo cáo từ Ultrasound.money)

Bài viết mới
Tin nổi bật