Vitalik Buterin đề xuất EIP-7706 cải tiến phí gas cho Ethereum

Đề xuất này hướng đến việc tinh chỉnh phí giao dịch bằng cách giới thiệu phí riêng biệt cho việc truyền dữ liệu, tách biệt với phí thực thi và lưu trữ. Việc phê duyệt sẽ giúp giảm phí cho các giao dịch chứa nhiều dữ liệu.

  1. EIP-7706 Là Gì?

EIP-7706 đề xuất giới thiệu một loại gas mới dành riêng cho calldata, phần dữ liệu được truyền trong các giao dịch Ethereum. Hiện tại, hai loại gas chính chi phối phí giao dịch trên Ethereum: gas thực thi và gas lưu trữ. Gas thực thi bù đắp cho chi phí tính toán liên quan đến việc xử lý giao dịch, trong khi gas lưu trữ thanh toán cho việc lưu trữ dữ liệu trên blockchain.

EIP-7706 bổ sung loại gas thứ ba – gas calldata – nhằm mục đích tính phí riêng cho lượng dữ liệu được truyền tải trong một giao dịch. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ ràng hơn giữa chi phí tính toán, lưu trữ và truyền tải dữ liệu, góp phần phân bổ tài nguyên mạng lưới một cách hiệu quả hơn.

  1. Mục Đích Của Vitalik Buterin

Đề xuất EIP-7706 của Vitalik Buterin giới ra một loại gas mới cho calldata, tinh chỉnh cấu trúc phí của Ethereum.

Đề xuất này nhắm vào việc giảm chi phí giao dịch bằng cách phân loại riêng biệt phí truyền dữ liệu với phí thực thi và lưu trữ. Việc phê duyệt sẽ giúp giảm phí cho các giao dịch chứa nhiều dữ liệu.

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã đệ trình một Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) mới, được gọi là EIP-7706, để quản lý chi phí giao dịch trên mạng lưới. Buterin lưu ý rằng đề xuất sẽ giới thiệu thêm một loại gas khác cho dữ liệu gọi của giao dịch.

Như chúng ta đã biết, hiện tại có hai loại gas chính chi phối các giao dịch trên Ethereum. Loại gas đầu tiên giám sát việc thực thi, bao gồm các tác vụ tính toán trong quá trình xử lý giao dịch. Trong khi đó, loại gas thứ hai xử lý lưu trữ, tính toán chi phí lưu trữ dữ liệu trong các “blob”. Tuy nhiên, đề xuất gần đây của Buterin hướng tới việc bổ sung một loại gas thứ ba, chủ yếu nhằm mục tiêu calldata.

Trong Ethereum, calldata đề cập đến phân đoạn mang dữ liệu được gửi đến các hợp đồng thông minh khi thực hiện giao dịch. Bằng cách giới thiệu một loại gas dành riêng cho calldata, mạng lưới Ethereum sẽ tính chi phí cụ thể cho dữ liệu được truyền trong các giao dịch.

  1. Lợi Ích Tiềm Năng Của EIP-7706
  • Giảm phí giao dịch: Việc phân loại gas calldata dự kiến sẽ giảm thiểu chi phí cho các giao dịch sử dụng nhiều dữ liệu, thường gặp trong các hợp đồng thông minh phức tạp và các ứng dụng phi tập trung (DApps). Điều này có thể khuyến khích việc sử dụng Ethereum cho nhiều trường hợp hơn, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
  • Cải thiện khả năng mở rộng: EIP-7706 có thể giúp cải thiện khả năng mở rộng của Ethereum bằng cách giảm tải cho mạng lưới. Khi chi phí calldata được tối ưu hóa, việc tắc nghẽn giao dịch và phí gas cao có thể được giảm thiểu, qua đó nâng cao trải nghiệm người dùng và thu hút thêm người tham gia vào hệ thống.
  • Khuyến khích các DApp phức tạp: Phí gas calldata thấp hơn sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển các DApp phức tạp hơn mà không gặp rào cản về chi phí. Điều này có thể dẫn đến sự ra đời của các ứng dụng sáng tạo và hữu ích hơn trên Ethereum, thu hút thêm người dùng và nhà phát triển.
  1. Kết Luận

EIP-7706 là một đề xuất quan trọng với tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho Ethereum. Việc giảm phí gas calldata, cải thiện khả năng mở rộng và khuyến khích phát triển DApp phức tạp có thể thúc đẩy sự phát triển và áp dụng rộng rãi hơn cho nền tảng này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng EIP-7706 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và có thể có những tác động nhất định đến cách sử dụng gas và giá gas trong thời gian ngắn hạn. Cộng đồng Ethereum đang theo dõi sát sao đề xuất này và tiến trình triển khai của nó.

Bài viết mới
Tin nổi bật