Hướng dẫn vẽ và giao dịch với trendline

Đường xu hướng trendline

Sau khi biết xu hướng hiện tại là gì thông qua cấu trúc xu hướng, việc vẽ trendline (đường xu hướng) sẽ đơn giản hơn rất nhiều thông qua các đỉnh đáy của thị trường.

  • Trendline trong xu hướng tăng là đường thẳng nối các đáy sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm trên đường thẳng đó.
  • Trendline trong xu hướng giảm là đường thẳng nối các đỉnh sao cho phần lớn giá của xu hướng hiện tại nằm dưới đường thẳng đó.
  • Trong xu hướng đi ngang, các đỉnh và đáy bằng nhau nên đường trendline nối các đáy là đường hỗ trợ, đường thẳng nối các đỉnh là đường kháng cự.

Cách vẽ Trendline 

Đầu tiên cần xác định 2 đỉnh 2 đáy thấp dần hoặc cao dần. Sau đó nối 2 điểm đáy với đáy nếu đáy cao dần hoặc đỉnh với đỉnh nếu đỉnh thấp dần. 

Ví dụ minh họa 

Ở trường hợp 1: Giá liên tục tạo đỉnh thấp hơn và có thể vẽ 1 trendline giảm nối các đỉnh với nhau.

Ở trường hợp 2: Sau khi giá phá ra khỏi trendline và tạo đỉnh, đáy cao hơn đã tạo thành 1 trendline tăng và chúng ta sẽ vẽ trendline mới.

Ở trường hợp 3: Giá tiếp tục phá xuống đường trendline đã vẽ và tạo các đỉnh, đáy thấp hơn. Ở đây chúng ta lại tiếp tục vẽ được 1 trendline giảm.

Cách giao dịch với trendline đơn giản nhất

Sau khi vẽ được trendline tăng thì khi nào giá tiếp tục chạm vào trendline và bật lên thì đây sẽ là cơ hội tốt để long và stoploss ngay bên dưới đường trendline 

Ngược lại với trendline giảm thì khi nào giá tiếp tục chạm vào trendline và giảm thì đây sẽ là cơ hội tốt để short và stoploss ngay bên trên đường trendline

Lưu ý khi vẽ trendline: 

Khi giá phá ra khỏi đường trendline tăng mà chưa tạo đáy thấp hơn thì chúng ta phải thay đổi trendline và nối với đáy vừa tạo. Ngược lại khi giá phá ra khỏi trendline giảm mà chưa tạo đỉnh cao hơn thì phải thay đổi trendline và nối với đỉnh vừa tạo. 

Đừng bao giờ cố gắng vẽ trendline vừa vặn với đường giá vì các khung nhỏ hơn sẽ tạo ra nhiễu giá và phá trendline liên tục. 

Trendline càng dốc thì càng yếu và càng dễ bị phá vỡ. 

Kết hợp 2 trendline để tạo thành kênh xu hướng.

Đường xu hướng trên đánh dấu mức kháng cự và đường xu hướng dưới đánh dấu hỗ trợ . Vì vậy, cả đỉnh và đáy của các kênh đều đại diện cho các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng .

Các kênh xu hướng có độ dốc âm (xuống) được coi là giảm giá và những kênh có độ dốc dương (lên) được coi là tăng. 

Bài viết mới
Tin nổi bật