Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán (DTCC) và Chainlink đã hoàn thành chương trình thử nghiệm thí điểm về mã hóa dữ liệu quỹ tài chính cùng với các ngân hàng lớn của Mỹ

Chương trình thử nghiệm này đã kiểm tra một phương pháp đưa dữ liệu quỹ tài chính truyền thống lên các blockchain. Các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan và BNY Mellon cũng tham gia vào dự án này.

Hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới, Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), và mạng lưới oracle blockchain Chainlink đã hoàn thành chương trình thử nghiệm với một số công ty ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ nhằm mục đích thúc đẩy việc mã hóa các quỹ tài chính truyền thống.

Chương trình Thí điểm NAV Thông minh được tiến hành để chuẩn hóa phương pháp cung cấp dữ liệu giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ trên nhiều blockchain khác nhau, sử dụng Giao thức Tương tác Chéo Chuỗi (CCIP) của Chainlink, theo báo cáo của DTCC vào ngày 16 tháng 5.

Báo cáo viết: “Chương trình thử nghiệm cho thấy việc cung cấp dữ liệu có cấu trúc trên chuỗi khối và tạo ra các vai trò và quy trình chuẩn có thể nhúng dữ liệu nền tảng vào nhiều trường hợp sử dụng trên chuỗi khối, chẳng hạn như quỹ được mã hóa (tokenized funds) và hợp đồng thông minh ‘dành cho người tiêu dùng lớn’ (bulk consumer), lưu trữ dữ liệu cho nhiều quỹ.”

Những khả năng này có thể hỗ trợ việc khám phá trong tương lai của ngành cũng như thúc đẩy “nhiều trường hợp sử dụng hạ nguồn” như các ứng dụng môi giới, truyền bá dữ liệu tự động hơn và truy cập dễ dàng hơn vào dữ liệu lịch sử của các quỹ.

Báo cáo của DTCC ghi nhận, chương trình thử nghiệm đã giúp thiết lập quản lý dữ liệu tự động tốt hơn, tác động hạn chế đến các hoạt động thị trường hiện tại của các tổ chức tài chính truyền thống, cho phép khách hàng truy xuất dữ liệu lịch sử mà không cần ghi chép thủ công và cung cấp các giải pháp API rộng hơn cho dữ liệu giá.

Các công ty ngân hàng Hoa Kỳ tham gia chương trình thử nghiệm bao gồm American Century Investments, BNY Mellon, Edward Jones, Franklin Templeton, Invesco, JPMorgan, MFS Investment Management, Mid Atlantic Trust, State Street và U.S. Bank.

Token LINK của Chainlink đã tăng hơn 130% trong 12 tháng qua, song hành với sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử.

Báo cáo của DTCC xuất hiện trong bối cảnh sự nhiệt tình rộng rãi hơn đối với việc mã hóa tài sản trong thế giới thực từ các tổ chức tài chính truyền thống lớn.

Vào ngày 19 tháng 3, BlackRock đã ra mắt một quỹ thị trường tiền tệ được mã hóa (MMF) có tên BUIDL trên mạng lưới Ethereum, cung cấp lợi suất đồng đô la Mỹ gốc.

Quỹ này cho phép các nhà đầu tư mua các token đại diện cho các cổ phần trong quỹ, vốn đầu tư vào các tài sản như trái phiếu kho bạc Mỹ. Quỹ này được gọi là “quỹ thanh khoản kỹ thuật số” vì nó được số hóa trên chuỗi khối Ethereum và hoạt động như một token ERC-20 có tên BUIDL.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật