Thông Tin Về Token Trong Game Sidus NFT Heroes: SIDUS & SENATE

Sidus Heroes Là Gì?

SIDUS thuộc loại trò chơi điện tử có mô hình “play-to-earn” (chơi để kiếm tiền). Khái niệm này cung cấp cho người chơi quyền sở hữu đối với tất cả các vật phẩm trong trò chơi, có hệ thống kinh tế hướng tới người chơi và sở hữu những giá trị hữu hình trong thế giới thực. Sự phát triển của cơ chế chơi để kiếm tiền đã tạo ra ‘Nền kinh tế giải trí’, trong đó người chơi kiếm tất cả thu nhập của họ từ việc chơi trò chơi.

Đọc thêm: Giới Thiệu Các Thông Tin Tổng Quan Của Dự Án Game Sidus NFT Heroes

Nền Kinh Tế Trong Sidus

Điều quan trọng là phải xây dựng chiến lược tích hợp chính xác, chất lượng cao cho đơn vị tiền tệ trong trò chơi để tạo ra một hệ thống công bằng nhưng mang lại lợi nhuận cho phép người chơi kiếm tiền và tận hưởng quá trình này. Mã thông báo nền tảng được tích hợp sâu vào tất cả các quy trình trò chơi và đóng một vai trò thiết yếu trong hệ thống.

Mô hình kinh tế nội bộ của dự án đóng vai trò không nhỏ trong việc triển khai và xây dựng toàn bộ hệ thống tương tác giữa những người chơi. Đó là mô hình kinh tế và tài chính giúp có thể xây dựng tất cả các ưu đãi cho các đại lý trong dự án, cũng như tạo cơ hội kiếm tiền.

Không có quy trình thăng cấp nhân vật nào và phần thưởng tiền tệ hoàn tất mà không có tích hợp mã thông báo. Điều tương tự với mã thông báo quản trị, cho phép nhiều quy trình được thực hiện trong dự án mở ra và cho phép người tham gia bỏ phiếu trong các quyết định ảnh hưởng đến việc phát triển của hệ sinh thái.

Cách khuyến khích kinh tế được thiết kế khiến người chơi muốn dành ít nhất 3 năm để tham gia trò chơi vì nó có cơ hội kiếm tiền với nhiều quy trình thú vị. Bằng cách tham gia vào trò chơi, người ta học được rất nhiều điều, bao gồm cả các kỹ năng kinh doanh.

Tokens: SIDUS và SENATE

Việc mua và bán các vật phẩm NFT khác nhau chỉ có thể thực hiện được với các mã thông báo SIDUS và SENATE.

Việc mua và bán các lô đất hoặc các phần mô-đun khác nhau chỉ có thể thực hiện được với mã thông báo SENATE.

Bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ nội bộ của trò chơi, người dùng có thể mua máy tăng tốc và vật tư tiêu hao để làm cho trò chơi hiệu quả và năng suất hơn.

Việc tạo và cải tiến Anh hùng NFT cũng như nâng cao các vật phẩm trang bị và các bộ phận khác nhau của tàu chỉ có thể thực hiện được với các mã thông báo trong trò chơi.

Cốt truyện chính trị rất quan trọng trong trò chơi. Mọi cá nhân đều có thể nhận ra tiềm năng xã hội của họ và tham gia vào sự phát triển của dự án, thể hiện quan điểm chính trị của họ. Người dùng nhận được một phần quyền biểu quyết để đưa ra quyết định về các thay đổi khác nhau trong vũ trụ tỷ lệ thuận với số lượng mã thông báo SENATE mà họ sở hữu.

Tiền tệ SIDUS HEROES cũng được yêu cầu để thực hiện thanh toán cho các dịch vụ nội bộ và hoa hồng trong nền tảng. Điều quan trọng cần lưu ý là các quy trình giảm phát cũng đang hoạt động, điều này tạo ra áp lực tích cực lên nhu cầu về mã thông báo trong trò chơi và cung cấp thêm động lực để giữ đồng tiền này trong ví của người dùng và thu được lợi nhuận bổ sung.

Token Sale

Để tạo tất cả các quy trình kinh tế trong trò chơi và hệ thống bỏ phiếu, hai loại tiền tệ khác nhau được sử dụng – SIDUS (mã thông báo trò chơi) và SENATE (DAO hoặc mã thông báo quản trị)

SENATE (DAO token)

SIDUS (gaming token)

Nền Kinh Tế Trong Trò Chơi

Một mô hình kinh tế được phủ lên trên trò chơi, đưa tất cả các quy trình của trò chơi đến gần hơn với thực tế và làm cho nó giống với thực tế nhất có thể. Cũng như trong cuộc sống thực, các nguồn lực và cơ hội đóng một vai trò rất lớn đối với chất lượng cuộc sống của một người. Trong game cũng vậy. Tài nguyên và vật phẩm là những công cụ quan trọng nhất để phát triển cá nhân Anh hùng và gia tộc.

Vòng lặp kinh tế cốt lõi
Dự án bao gồm 3 giai đoạn phát triển, mỗi chức năng của Anh hùng đều được phát triển và cải thiện.

  • Vòng lặp kinh tế cốt lõi giai đoạn đầu tiên
    Biểu đồ dưới đây cho thấy các cơ hội và khía cạnh kinh tế liên quan đến các nguồn lực của một Anh hùng ở giai đoạn phát triển đầu tiên. Người chơi tương tác với tài sản, nhà ga, trận chiến, thị trường cũng như tham gia vào các cơ hội kinh tế khác, bao gồm cạnh tranh với những người chơi khác và cải thiện xếp hạng của họ.
  • Vòng lặp kinh tế cốt lõi giai đoạn thứ hai
    Trong sơ đồ này, chúng ta thấy các cơ hội và khía cạnh kinh tế khác nhau liên quan đến các nguồn lực của một Anh hùng trong giai đoạn phát triển thứ hai. Tất cả các chức năng trên trong giai đoạn đầu tiên được hoàn thành bởi một thành phần cạnh tranh tài chính, điều này làm tăng sự quan tâm đến các cuộc thi và được kết nối với một hệ thống phần thưởng cho các đội đứng hàng đầu.
  • Vòng lặp kinh tế cốt lõi giai đoạn thứ ba
  • Sơ đồ cho giai đoạn thứ ba cho thấy tất cả các cơ hội và khía cạnh kinh tế liên quan đến tài nguyên sẵn có của Anh hùng ở giai đoạn phát triển này. Các chức năng của hai giai đoạn trước đã được giữ nguyên và trò chơi đang được mở rộng và bổ sung với các bản cập nhật mới. Giờ đây, người chơi có thể đi đến và mua các hành tinh, chiến đấu với quái vật và nâng cấp Anh hùng, tài sản và đồng phục của họ.

Tài sản của người chơi

Mỗi người chơi có số dư của riêng họ, nơi tất cả tài sản của họ được theo dõi. Chúng cũng có thể được bán bất cứ lúc nào trên thị trường. Người chơi có thể có một số lượng lớn các đối tượng trò chơi, chẳng hạn như quần áo, hình ảnh, tàu vũ trụ, vật nuôi, hành tinh, trạm quỹ đạo, mã thông báo, v.v., cũng như nhận thêm thu nhập từ việc đặt cược các tài sản khác nhau.

Sidus Heroes

Website | Twitter | Opensea | Discord 

Bài viết mới
Tin nổi bật