loader

Post Enlgish

RUNE tăng 18% khi THORChain hủy kích hoạt các token không có nguồn gốc

Trao đổi Cross-chain và mạng proof-of-bond THORChain cuối cùng đã kích hoạt công cụ killswitch sẽ dần ngừng hỗ trợ các biến thể dựa trên BEP-2 và ERC-20 của RUNE Token. BNB.RUNE và ETH.RUNE, còn được...

Khối lượng giao dịch NFT tăng trong bối cảnh thị trường đỏ lửa

Tám trong số 10 dự án NFT hàng đầu đã công bố khối lượng giao dịch 24 giờ tăng ít nhất 115% khi giá sàn của nhiều bộ sưu tập NFT hàng đầu giảm. Khối lượng giao dịch NFT đã tăng trong 24 giờ...

Tin nổi bật