loader

Post Enlgish

Stablecoin là chủ đề chính tại Phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ

Thị trường mấy ngày qua đang điên đảo bởi tâm lý của các nhà đầu tư. Họ hoang mang, lo lắng về các chính sách tiền tệ sắp tới đến từ quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Ý kiến cho rằng “Stablecoin...

CEO FTX Sam Bankman-FriedTX đề xuất quy định về tiền điện tử trước phiên điều trần của quốc hội Mỹ

“Các Nguyên tắc Chính về Quy định Thị trường của FTX” gồm 10 đề xuất chính. Hỗ trợ các nhà quản lý Hoa Kỳ xây dựng một khuôn khổ quy định tập trung vào tiền điện tử. FTX đề xuất...

Tin nổi bật