Super PAC chi $2M cho quảng cáo tấn công nhắm vào nhà lập pháp New York

Dân biểu Dân chủ Jamaal Bowman của Khu vực Bầu cử số 16 của New York đã bỏ phiếu chống lại ba dự luật ủng hộ tiền điện tử trong 30 ngày qua.

Nhóm Fairshake – một ủy ban hành động chính trị (PAC) được hậu thuẫn bởi các công ty tiền điện tử bao gồm Ripple và Coinbase, đã chi hơn $2M để phản đối đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại Khu vực Bầu cử số 16 của New York.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ, Fairshake đã chi hơn $2M cho một chiến dịch truyền thông nhằm phản đối việc tái tranh cử của Dân biểu Dân chủ Jamaal Bowman. Tính đến ngày 16 tháng 6, các nhóm lợi ích bên ngoài đã đóng góp khoảng $9M để phản đối Bowman, người đang đối đầu với ứng viên Đảng Dân chủ George Latimer trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 25 tháng 6.

Quảng cáo tấn công của Fairshake, không đề cập cụ thể đến tiền điện tử hoặc blockchain, cho rằng Dân biểu Bowman đã dành sự nghiệp của mình để thúc đẩy các thuyết âm mưu nguy hiểm. Đáp lại các quảng cáo phản đối trước đó được tài trợ bởi một Super PAC khác, các nhà lập pháp nổi bật của Đảng Dân chủ bao gồm Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Alexandria Ocasio-Cortez đã ủng hộ việc tái tranh cử của Bowman.

Theo hồ sơ Quốc hội, Đại biểu Bowman đã bỏ phiếu chống lại Đạo luật Đổi mới Tài chính và Công nghệ cho Thế kỷ 21 (FIT21) — một dự luật được ủng hộ bởi 71 Đảng Dân chủ và 208 Đảng Cộng hòa trong Hạ viện — Đạo luật Chống Giám sát Nhà nước của CBDC, và một nghị quyết chung để bãi bỏ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi về việc các ngân hàng xử lý tiền điện tử. Latimer, người từng phục vụ trong Thượng viện tiểu bang New York từ năm 2013 đến 2018, hiện chưa có nhiều, nếu có, tuyên bố công khai về tài sản số.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Từ khóa :
Bài viết mới
Tin nổi bật