Shiba Inu hé lộ sự kiện đấu giá đất ảo cho Shiba Inu Metaverse

Sự chờ đợi của Shiba Army đã kết thúc khi Shiba Inu thông báo rằng ‘sự kiện đấu giá đất’ metaverse đã chính thức diễn ra. Theo tin tức, các thành viên của cộng đồng Shiba cuối cùng cũng có thể sở hữu một mảnh đất trong metaverse Shiba Inu.

Shiba đã mở khóa khoảng 35.000 mảnh đất để mua, cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong ba ngày.

Người nắm giữ LEASH có quyền đấu giá sớm

Sự kiện early access ưu tiên cho những người nắm giữ LEASH đã khóa phần nắm giữ của họ. Người sở hữu LEASH hiện có thể xem, đấu giá và mua đất trong Shiba Inu Metaverse và Shiberse.

Sau sự kiện early access, Shiba Inu sẽ mở khóa thêm 66.000 mảnh đất để tất cả mọi người cùng xem, đấu giá và mua cho metaverse.

Shiba Inu Metaverse sẽ có nhiều tính năng hơn

Ngoài việc mở khóa các mảnh đất mới trong metaverse, nhóm nhà phát triển Shiba Inu đã thêm các tiện ích bổ sung cho SHIB trong SHIB metaverse vào tuần này.

SHIB hiện có thể được sử dụng để thêm logo và hình ảnh vào các lô đất.

SHIB cũng cho phép người dùng đặt tên và đổi tên các lô đất, những SHIB sử dụng cho các tính năng này sẽ bị đốt.

SHIB cũng có thể được sử dụng để cho thuê HUBS. HUBS là vùng đất có giá trị cao nhất trong toàn bộ không gian metaverse, cho phép chủ sở hữu làm việc trực tiếp với thành viên nhóm Shiba Inu và tham gia vào các thỏa thuận mua hoặc thuê.

Sự kiện ra mắt đất ảo đánh dấu sự tham gia đầu tiên của Shiba Army trong metaverse Shiba Inu khi nó cạnh tranh với các metaverse khác.

Nguồn: blockdio

Bài viết mới
Tin nổi bật