Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 9 tháng 5

Bitcoin (BTC) đã giảm với tốc độ nhanh chóng kể từ ngày 4 tháng 5 và đang trong quá trình phá vỡ cấu trúc dài hạn.

Kênh song song tăng dần

Bitcoin đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 69.000 vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 (biểu tượng màu đỏ). Động thái đi xuống đã bị tạm dừng một thời gian ngắn sau khi nó đạt mức thấp cục bộ là $ 32.917 vào ngày 23 tháng 1 năm 2022. Sự phục hồi sau đó phục vụ để xác nhận đường hỗ trợ của một kênh song song tăng dần tiềm năng.

Điều này đã dẫn đến mức cao nhất cục bộ là $ 48.189 vào cuối tháng 3, nhưng giá đã giảm kể từ đó. Cho đến nay, nó đã đạt mức thấp nhất là $ 33.267, rất gần với mức thấp hàng năm là $ 32.917.

BTC hiện đang trong quá trình phá vỡ xuống dưới kênh song song tăng dần đã có từ tháng 5 năm 2021. Việc phá vỡ xuống dưới một cấu trúc dài hạn như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ đi xuống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng BTC đã tạo ra sáu thân nến giảm giá liên tiếp, điều chỉ xảy ra một lần vào năm 2014. Chưa bao giờ có bảy thanh nến giảm giá liên tiếp.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Mức đọc lạc quan

Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hàng tuần là giảm. Cả RSI và MACD hàng tuần đều giảm và chỉ báo sau vừa đi vào vùng tiêu cực (biểu tượng màu đỏ). MACD cũng đã tạo ra 21 thanh xung lượng giảm liên tiếp.

Mặc dù có khả năng RSI đã tạo ra phân kỳ tăng (đường màu xanh lá cây), nhưng nó khá nhỏ và vẫn chưa được xác nhận.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Fractal

Các chỉ số chia sẻ một số điểm tương đồng với chuyển động trong cả năm 2018 và tháng 3 năm 2020 (biểu tượng màu đỏ). Điểm tương đồng đến từ việc đường MACD đi vào vùng tiêu cực và tạo ra ít nhất 21 thanh xung lượng giảm liên tiếp.

Do chỉ số RSI cho mức đọc thấp hơn, nên các thuộc tính hiện tại giống với các thuộc tính của năm 2020 hơn so với các thuộc tính của năm 2018.

Trong khi cả hai chuyển động đều khá gần với mức đáy, thì BTC vẫn chưa chạm đáy vào năm 2018 nhưng đã làm điều đó vào năm 2020.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Phong trào trong tương lai

Cuối cùng, khung thời gian hàng ngày cho thấy BTC đã phá vỡ xuống dưới một kênh song song tăng dần ngắn hạn mà trước đó đã có từ ngày 24 tháng 1.

Bên cạnh khả năng xuất hiện mô hình hai đáy gần $ 32.000, thì không có dấu hiệu tăng giá nào được đưa ra.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nguồn: tapchibitcoin; finnews24

Bài viết mới
Tin nổi bật