Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 29 tháng 4

Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức ngang quan trọng trong ngắn hạn nhưng vẫn đang giao dịch bên trong mô hình giảm giá.

Phạm vi ngắn hạn

Bitcoin đã giảm kể từ khi đạt mức cao cục bộ là $ 42.976 vào ngày 21 tháng 4. Động thái đi xuống đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 37.700 vào ngày 26 tháng 4. Sự sụt giảm ban đầu đã gây ra sự cố (vòng tròn màu đỏ) bên dưới vùng $ 38.700, đã hoạt động như hỗ trợ kể từ đó 18 tháng 4.

Tuy nhiên, giá đã tăng lên kể từ đó và lấy lại vùng này vào ngày 27 tháng 4. Điều này cho thấy sự phá vỡ trước đó chỉ là một độ lệch và được coi là một phát triển tăng giá.

Hiện tại, BTC đang giao dịch giữa vùng hỗ trợ $ 38.700 và vùng kháng cự $ 40.700.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Sự phân kỳ tăng giá

Biểu đồ BTC hàng ngày cho thấy rằng một động thái tăng có khả năng sẽ xảy ra sau đó. Lý do cho điều này là sự phân kỳ tăng đã phát triển kể từ ngày 10 tháng 4.

Sự phân kỳ như vậy trong khung thời gian hàng ngày thường báo trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Khung thời gian sáu giờ cũng hỗ trợ khả năng này vì nó cho thấy sự phân kỳ tăng tương tự trong cả RSI và MACD.

Nếu BTC có thể bứt phá lên trên phạm vi hiện tại, thì vùng kháng cự tiếp theo sẽ được tìm thấy ở $ 43.000. Mục tiêu này là mức kháng cự Fib thoái lui 0,5.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biến động trong ngắn hạn

Bất chấp các dấu hiệu tăng giá từ khung thời gian sáu giờ và hàng ngày, hành động giá trong biểu đồ hai giờ là giảm.

Lý do cho điều này là BTC đang giao dịch ngay trên đường hỗ trợ của một kênh song song tăng dần. Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh, điều này có nghĩa là giá thường phá vỡ xuống dưới nó trong phần lớn trường hợp.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Việc phá vỡ xuống dưới kênh này và giảm xuống còn $ 37.000 cũng phù hợp với số lượng sóng tiềm năng cho thấy rằng BTC sẽ giảm xuống còn $ 37.000. Điều này sẽ cung cấp cho sóng A và C một tỷ lệ chính xác là 1: 1.

Trong cả hai trường hợp, mức đáy dường đang ở rất gần.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Nguồn: tapchibitcoin; vtc.vn

Bài viết mới
Tin nổi bật