Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 27 tháng 4

Mặc dù Bitcoin (BTC) đang giảm nhưng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy một sự phục hồi đáng kể có thể sớm xảy ra.

Đường hỗ trợ tăng dần 

Bitcoin đã tăng lên cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 22 tháng 1. Đường này đã được xác nhận nhiều lần và những lần bật lên sau đó đã tạo ra một số bấc dài bên dưới (biểu tượng màu xanh lá cây).

Trong khi không thể xác định độ dốc chính xác của đường do sự hiện diện của các bấc đó, thì có vẻ như BTC cuối cùng đã phá vỡ đường này vào ngày 22 tháng 4.

Mặc dù ban đầu nó đã tạo ra một nến tăng giá vào ngày 26 tháng 4, nhưng mức tăng đã bị phủ nhận hoàn toàn bởi một nến nhấn chìm suy giảm vào ngày hôm sau (được đánh dấu). Động thái này cũng dùng để xác nhận đường hỗ trợ tăng dần trước đó là kháng cự (biểu tượng màu đỏ).

Đây là một diễn biến giảm giá có thể dẫn đến mức giá thấp hơn nhiều.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Sự phân kỳ tăng giá

Bất chấp hành động giá giảm, các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy một số dấu hiệu tăng giá. Điều này được thể hiện rõ ràng bởi sự phân kỳ tăng giá đã hình thành trong biểu đồ RSI và MACD.

Sự phân kỳ của RSI đặc biệt đáng chú ý vì các mức đọc tương tự trước đây đã dẫn đến các chuyển động tăng đáng kể và nó đang diễn ra trong khung thời gian hàng ngày.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ sáu giờ cũng hỗ trợ khả năng phục hồi đáng kể. Tương tự như khung thời gian hàng ngày, cả RSI và MACD đều tạo ra phân kỳ tăng (đường màu xanh lá cây).

Nếu đây là chất xúc tác giúp giá BTC tăng trở lại, thì vùng kháng cự gần nhất sẽ được tìm thấy ở $ 43.000. Mục tiêu này vừa là mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 vừa là vùng kháng cự ngang.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biến động ngắn hạn

Biểu đồ hai giờ cho thấy vùng kháng cự nhỏ ở mức $ 38.650. Đây là mức từng đóng vai trò hỗ trợ, trước khi bị phá vỡ vào ngày 26 tháng 4.

Hiện tại, BTC đang trong quá trình di chuyển lên trên vùng này. Nếu làm như vậy thành công, BTC dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng về phía vùng kháng cự đã vạch ra ở trên gần $ 43.000.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Nếu thất bại, BTC có thể tiếp tục giảm dần về mức $ 37.000, xác nhận đường hỗ trợ của kênh song song tăng dần được hình thành kể từ ngày 24 tháng 2, trước khi bứt phá.

Trong mọi trường hợp, có vẻ như mức đáy đang ở rất gần.

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Nguồn: tapchibitcoin; blogdefi

Bài viết mới
Tin nổi bật