Parrot Protocol là gì? Thông báo lịch trình thực hiện IDO

Parrot Protocol sẽ tiến hành IDO trong tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Token PRT của Parrot là một token tiện ích sẽ cho phép cộng đồng tham gia vào nhiều khía cạnh của Parrot Protocol. Tổng cộng 10% nguồn cung cấp PRT sẽ được bán đấu giá trong quá trình IDO.

Sẽ có hai cuộc đấu giá:

 • Phiên đấu giá 1 bắt đầu lúc 8:00 giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 9 với 1.680.000.000 PRT (8% nguồn cung)
 • Phiên đấu giá 2 bắt đầu lúc 8:00 giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 9 với 420.000.000 PRT (2% nguồn cung)

Parrot là gì?

Parrot là một mạng lưới thanh khoản vay và cho vay. Kể từ khi ra mắt mainnet vào tháng 6, nó đã tăng lên 150 triệu USD TVL, cung cấp một bộ sản phẩm DeFi:

 • PAI stablecoin
 • BTC tổng hợp (pBTC)
 • Token pool cổ phần Parrot (prtSOL)
 • SOL tổng hợp (pSOL)
 • +EARN vaults,, nơi tài sản thế chấp đã ký gửi được sử dụng để tạo ra lợi tức cho người đi vay.

Cùng với các đối tác hệ sinh thái, Parrot đã tìm ra các trường hợp áp dụng và sử dụng cho các sản phẩm này. Có nhiều cách để người dùng tạo ra lợi nhuận thông qua Parrot:

 • Tham gia như một LP hoán đổi ổn định cho PAI, pBTC và pSOL trên Mercurial và Sabre
 • Gửi tiền PAI và pSOL trong các giao thức cho vay
 • Gửi token LP làm tài sản thế chấp để đúc PAI, pBTC và pSOL, đồng thời tạo ra lợi nhuận trên LP
 • Sử dụng PAI để giao dịch bằng đòn bẩy

Quy trình IDO được thiết kế để đưa một tỷ lệ cao nguồn cung cấp PRT lưu hành ban đầu vào tay cộng đồng Parrot. Các token PRT sẽ mở ra con đường quản trị cộng đồng, cũng như là một tài sản hiệu quả, cung cấp các dịch vụ hữu ích trong Parrot Protocol.

Quy trình IDO đấu giá kép

Parrot IDO sẽ tuân theo một quy trình tương tự như khi ra mắt token Mango Markets. Những người tham gia sẽ đóng góp USDC vào pool IDO để xác định giá và PRT sẽ được phân phối cho tất cả những người đóng góp tương ứng với số lượng USDC mà họ đã đưa vào.

Một điều chỉnh đang thực hiện là Parrot sẽ tổ chức hai cuộc đấu giá, thay vì chỉ một. Phiên đấu giá đầu tiên sẽ được phân bổ 80% IDO và đấu giá thứ hai là 20%. Phiên đấu giá thứ hai sẽ cung cấp cho cộng đồng cơ hội tham gia IDO với nhiều thông tin hơn.

Tổng cộng 2.100.000.000 PRT (10% tổng nguồn cung) sẽ được phân phối thông qua hai phiên đấu giá:

 • Đấu giá 1 (80%): 1.680.000.000 PRT
 • Đấu giá 2 (20%): 420.000.000 PRT

Giả sử rằng trong Phiên đấu giá 1, tổng số tiền đã đóng góp là 10.000.000 USDC. Khi đó, giá PRT sẽ là 0,00595238 USD (tức là 10.000.000 / 1.680.000.000). Nếu bạn đã đóng góp 10.000 USDC, bạn sẽ nhận được 1.680.000 PRT token.

Phiên đấu giá 2 sẽ bắt đầu ngay sau khi phiên đấu giá 1 kết thúc. Những người tham gia Phiên đấu giá 2 sẽ có lợi thế về thông tin để đưa ra quyết định nhưng sẽ có sự phân bổ nhỏ hơn.

Sau khi hai phiên đấu giá kết thúc, tất cả những người tham gia sẽ có thể yêu cầu PRT của họ và một cặp giao dịch PRT / PAI chính thức sẽ được thiết lập trên Serum để tạo điều kiện thanh khoản.

Cơ chế đấu giá

Mỗi cuộc đấu giá sẽ kéo dài 48 giờ.

 • Thời gian không hạn chế: 24 giờ (nửa đầu, người tham gia có thể gửi hoặc rút tiền)
 • Thời gian rút tiền duy nhất: 24 giờ (nửa sau, người tham gia chỉ có thể rút tiền)

Mỗi cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong vòng hai ngày. Hợp đồng đấu giá sẽ có hai vault, một vault chứa PRT và vault còn lại bắt đầu bằng 0 USDC.

Hai ngày sẽ được chia thành các giai đoạn: Không hạn chế và Chỉ rút tiền. Trong thời gian Không hạn chế, bất kỳ người tham gia nào cũng có thể gửi hoặc rút USDC của họ từ vault đấu giá. Thời hạn Không hạn chế kết thúc sau 24 giờ và chuyển thành Chỉ rút tiền, nơi người mua chỉ có thể rút USDC của họ.

Khi kết thúc cả hai phiên đấu giá, tất cả những người gửi tiền USDC sẽ nhận được PRT tương ứng với phần của họ trong vault USDC và USDC sẽ được chuyển vào vault Parrot DAO.

Phân phối token

 • Protocol incentives: 35%
 • Team & Angels: 20% (1–3 year lockup)
 • IDO: 10%
 • Ecosystem & Partnerships: 10%
 • Seed: 20% (1–3 year lockup)
 • Protocol Controlled Reserve: 5%

Protocol Controlled Reserve (PCR) sẽ được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho Parrot Protocol.

Sử dụng PRT

PRT là token quản trị cũng như token tiện ích sẽ cung cấp các dịch vụ cho giao thức.

Bằng cách nắm giữ PRT Token, những người nắm giữ PRT sẽ duy trì và thúc đẩy sự phát triển của nền tảng Parrot. Do đó, các ưu đãi sẽ được phân phối cho những người nắm giữ PRT vì thời gian, chuyên môn và nỗ lực của họ.

Một số cách mà PRT đặt cược có thể cung cấp các dịch vụ hữu ích cho giao thức bao gồm (nhưng không giới hạn):

Pool thanh khoản PRT

Mô hình tài sản thế chấp của Parrot không cho phép mua lại trực tiếp các bộ phận tổng hợp của nó. Nếu người dùng A kiếm 100 PAI từ SOL và chuyển PAI cho người dùng B, thì không có cách nào để người dùng B đổi trực tiếp tài sản thế chấp SOL bị khóa trong giao thức.

Pool thanh khoản PRT sẽ tạo ra một nguồn thanh khoản được chia sẻ để cho phép mua lại trực tiếp tất cả các token tổng hợp mà Parrot cung cấp.

Pool PRT Exchange 

Hiện tại không có cách nào để hoán đổi trực tiếp giữa các dạng tổng hợp khác nhau.

Một pool tài sản thế chấp PRT được chia sẻ có thể cung cấp chuyển đổi không trượt giá giữa các bộ tổng hợp Parrot.

Ví dụ: giả sử một chủ sở hữu muốn đổi 100 PAI lấy một lượng pSOL tương đương. Giả sử rằng giá của SOL tại thời điểm trao đổi là 50 USD, cách mà giao dịch này sẽ hoạt động là PRT Exchange sẽ nhận được 100 USD PAI vào vault của mình và tạo ra 2 pSOL nợ. Khoản nợ pSOL mới sẽ được thế chấp bởi toàn bộ pool PRT và pool này kiếm được một khoản phí khi cung cấp sàn giao dịch này.

Pool thanh lý PRT

Parrot là một giao thức cho vay và việc thanh lý là rất quan trọng để duy trì khả năng thanh toán của hệ thống. Tuy nhiên, cần cả vốn và kiến thức kỹ thuật để vận hành các bot thanh lý. Vấn đề này thu hẹp phạm vi những người có thể bảo vệ khả năng thanh toán của mạng.

Pool thanh lý sẽ là một pool vốn đáng tin cậy mà bất kỳ nhà điều hành bot nào cũng có thể tận dụng để thanh lý các kho tiền. Phí thanh lý sẽ trả cho những người tham gia pool theo tỷ lệ, nhưng nó sẽ không yêu cầu họ vận hành bot trên cơ sở cá nhân.

Phí giao thức

Parrot Protocol đã kiếm được phí từ các dịch vụ mà nó cung cấp. Nguồn phí là:

 • Phí ổn định thu được đối với khoản nợ chưa thanh toán
 • Phần trăm thu nhập từ các sản phẩm + Earn

Lời kết

Parrot Protocol còn một chặng đường dài phía trước. Parrot IDO đánh dấu một bước tiến trong hành trình kéo dài. Tương lai đã ở đây, mặc dù phân bổ không đồng đều. Đó là thời điểm thú vị cho hệ sinh thái Solana. Hãy cùng nhau làm cho DeFi trở nên tuyệt vời và tiếp cận 1 tỷ người dùng blockchain tiếp theo!

Bài viết mới
Tin nổi bật