OpenSea bổ sung hỗ trợ cho Arbitrum Nova

OpenSea, thị trường lớn nhất dành cho đồ sưu tầm kỹ thuật số và mã thông báo không thể thay thế (NFT), đã công bố hỗ trợ cho Arbitrum Nova.

Nova là một chuỗi khối Lớp 2 được thiết kế để cung cấp dữ liệu sẵn có với chi phí thấp. Với việc OpenSea tích hợp NFT trên chuỗi khối này, người dùng có thể truy cập Nova như một tùy chọn rẻ hơn Ethereum khi mua hoặc bán các bộ sưu tập kỹ thuật số. 

Vào tháng 9 năm 2022, OpenSea đã thêm hỗ trợ cho mạng mở rộng quy mô Lớp 2 chị em của Arbitrum Nova có tên là Arbitrum. Cả Nova và Arbitrum đều được thiết kế bởi Offchain Labs. OpenSea cho biết các bộ sưu tập trên Arbitrum Nova sẽ được nhóm với các bộ sưu tập Arbitrum khác trên trang web của OpenSea.

OpenSea không phải là thị trường NFT đầu tiên trên Nova, thị trường này cũng được hỗ trợ bởi các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn bao gồm Trove by TreasureDAO, Babylons và ToFu. Nova cũng được sử dụng để lưu trữ mã thông báo điểm cộng đồng của Reddit.

Tuy nhiên, nó vẫn đang trong giai đoạn mà nó vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Theo dữ liệu của Defillama về việc sử dụng Arbitrum Nova, nó hiện có tổng giá trị bị khóa (TVL) là 890.000 USD.

Bài viết mới
Tin nổi bật