OP Mainnet triển khai Fault Proofs: Nâng cao tính phi tập trung cho Rollup

hình ảnh POTIMISM

Labs đã triển khai tính năng fault proofs trên chuỗi khối Layer 2 – OP Mainnet, đánh dấu bước tiến của dự án thành giải pháp rollup phi tập trung giai đoạn 1.

Hệ thống bằng chứng lỗi cho phép rút Ether và các token ERC-20 khỏi OP Mainnet mà không cần đến bên thứ ba đáng tin cậy. Điều này giúp người dùng có thể thách thức và loại bỏ các yêu cầu rút tiền không hợp lệ. Bằng chứng lỗi hoạt động như một cơ chế cho các mạng lưới Ethereum Layer 2, cho phép người dùng tranh chấp các giao dịch gian lận hoặc không chính xác.

hình ảnh OP

Trước khi được phê duyệt thông qua các cấu trúc quản trị của Optimism, việc triển khai bằng chứng lỗi đã được sự hỗ trợ của nhiều nhóm phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Optimism (hay Superchain), bao gồm OP Labs, Base và Sunnyside Labs – minh chứng cho nỗ lực hợp tác của các bên liên quan.

Trước đây, OP Mainnet không có tính năng fault proofs, buộc người dùng phải tin tưởng rằng các nhà vận hành sẽ gửi chính xác bản gốc trạng thái (state root) lên mạng chính Ethereum.

OP Mainnet và các chuỗi khác trong hệ sinh thái Optimism sử dụng giải pháp thu gọn omotimistic rollup để mở rộng mạng lưới. Giải pháp này tập hợp các giao dịch Ethereum ngoài chuỗi để xử lý rẻ hơn.Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật