Người tạo ra FTSE100 ra mắt các chỉ số cho tiền điện tử

Các đồng tiền cấu thành nên các chỉ số vẫn chưa được phát hành, nhưng nó bao gồm dữ liệu hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022.

FTSE Russell , người tạo ra chỉ số chứng khoán FTSE100, đã  phát hành một loạt các chỉ số có thành phần là tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí được phát hành qua trang web của mình vào ngày 29 tháng 11. Loạt chỉ số này được sản xuất với sự hợp tác của Nghiên cứu tài sản kỹ thuật số. FTSE Russell là công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

Hiệu suất năm 2022 của Chỉ số tài sản kỹ thuật số FTSE – Lớn/Trung bình, như được nêu trong tờ thông tin của chỉ số

Các chỉ số đã được sử dụng trên thị trường chứng khoán trong suốt lịch sử của nó để theo dõi các khu vực cụ thể của thị trường. Nhưng có tương đối ít được tạo thành từ tiền điện tử trước năm 2021.

Chuỗi Chỉ số tài sản kỹ thuật số FTSE dường như được phát hành lần đầu tiên bởi một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh. Nó tham gia danh sách các chỉ số tiền điện tử đã được phát hành bởi các công ty của Hoa Kỳ và Đức kể từ đầu năm 2021, bao gồm chuỗi Chỉ số tiền điện tử S&P, Chỉ số tiền điện tử Nasdaq và chuỗi Chỉ số CMC Crypto 200 của Soloactive.

Sê-ri mới chứa tổng cộng tám chỉ số, bao gồm một chỉ số cho các đồng tiền vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình, vốn hóa nhỏ và vốn hóa nhỏ, cũng như bốn chỉ số kết hợp các đồng tiền từ nhiều kích cỡ vốn hóa thị trường. Công ty chưa công bố danh sách các thành phần cho từng chỉ số, nhưng họ đã phát hành một bảng thông tin cho từng chỉ số hiển thị dữ liệu hiệu suất cho Q1-Q3 năm 2022.

Trong thông cáo báo chí, Arne Staal, Giám đốc điều hành của FTSE Russell, lập luận rằng các chỉ số mới sẽ giúp mang lại sự minh bạch cho thị trường tiền điện tử, ông nêu rõ:

“FTSE Russell đã thực hiện một cách tiếp cận đo lường đối với không gian đầu tư tiên phong này và đã xây dựng một khuôn khổ nghiêm ngặt và minh bạch, được củng cố bởi sự quản trị mạnh mẽ và dữ liệu toàn diện để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, cả ở nơi họ đang ở và khi họ chuẩn bị cho sự thay đổi của thị trường này.”

Theo trang web của công ty, các chỉ số mới dựa trên một bộ tiêu chuẩn gồm 21 tiêu chí để xác định tổ chức nào có thể được tin cậy để chứng minh dữ liệu định giá chính xác. Khi một tập hợp các tổ chức được quyết định, dữ liệu giá từ các tổ chức này được sử dụng để xác định loại tiền nào sẽ đi vào mỗi chỉ mục và để xác định hiệu suất tổng thể của chỉ mục.

Bài viết mới
Tin nổi bật