Hướng dẫn tham gia IDO trên nền tảng BSC Station Launchpad

BSC Station Launchpad là gì?

BSC Station Launchpad là nền tảng IDO phi tập trung trên Binance Smart Chain. Đây sẽ là sân chơi cho các nhà đầu tư, đầu tư vào các dự án tiền điện tử mới khởi nghiệp được hỗ trợ bởi BSC Station.

BSC Station trao quyền cho các nhà đầu tư và cho phép những người tạo dự án tiền điện tử khả năng cung cấp doanh số bán token cho các đợt ra mắt NFT và non-NFT sắp tới.

Quy tắc BSC Station Launchpad

Sẽ có hai loại vòng dành cho mỗi dự án ra mắt tại BSC Station: vòng BSCS và vòng cộng đồng. Hai vòng này nhằm cung cấp cho cộng đồng rộng lớn quyền tiếp cận các dự án giai đoạn đầu, đồng thời khen thưởng sự hỗ trợ của cộng đồng BSC Station.

Điều kiện tham gia vòng BSCS

Vòng BSCS sẽ là vòng 1, nếu còn phân bổ sẽ thực hiện tiếp vòng 2 cộng đồng (Số tiền nắm giữ có thể thay đổi theo yêu cầu của dự án).

Điều kiện của vòng BSCS: Chủ sở hữu token BSCS sẽ được phân bổ theo cấp độ của họ. Ngoài ra, các bạn cần hoàn thành một số tác vụ như theo dõi mạng xã hội, tham gia cộng đồng… để đủ điều kiện cho việc phân bổ.

  • Ba Ảnh chụp sẽ được thực hiện ngẫu nhiên trong 24 giờ trước khi vòng BSCS mở và BSC Station sẽ tính số dư BSCS thấp nhất trong ví của bạn làm số tiền bạn nắm giữ. Ví dụ: Người dùng A, chụp nhanh 03 lần là 13.000; 25.000; 30.000. Con số được tính sẽ là 13.000.
  • Chủ sở hữu BSCS sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn ngoài việc phân bổ IDO theo chức danh của họ, chẳng hạn như giảm NFT độc quyền, airdrop BSCS…

Ví dụ về tính toán phân bổ:

Nếu BSC Station bán 1 triệu token trong IDO và có 200 Thành viên Đồng, 50 Thành viên Bạc, 20 Thành viên Vàng, 10 Thành viên Bạch kim và 5 Thành viên Kim cương.

Đồng có trọng lượng 10, bạc có trọng lượng 30, vàng có trọng lượng 60, bạch kim có trọng lượng 190, kim cương có trọng lượng 400. Tổng trọng lượng của tất cả những người mua đủ điều kiện trong ví dụ này là (200 * 10) + (50 * 30) + (20 * 60) + (10 * 190) + (5 * 400) = 8600; Số lượng token được phân bổ cho mỗi đơn vị là 1.000.000 / 8600 = 116.

  • Mỗi người dùng hạng Đồng sẽ nhận được: 116 * 10 = 1160
  • Mỗi người dùng hạng Bạc sẽ nhận được: 116 * 30 = 3480
  • Mỗi người dùng Vàng sẽ nhận được: 116 * 60 = 6960
  • Mỗi người dùng Bạch Kim sẽ nhận được: 116 * 190 = 22040
  • Mỗi người dùng Kim Cương sẽ nhận được: 116 * 400 = 46400

Điều kiện tham gia vòng cộng đồng

Trong vòng này tất cả mọi người đều có thể tham gia, các token chưa bán được từ vòng đầu tiên sẽ có sẵn. Vòng này mở cho đến khi tất cả các token được bán (thường chỉ kéo dài trong vài phút).

Sau khi tất cả các mã thông báo được bán, IDO được kết thúc. Vòng thi Cộng đồng tuân theo quy tắc ai đến trước được mua trước. Ngoài ra, người dùng cần hoàn thành một số tác vụ như theo dõi mạng xã hội, tham gia cộng đồng… để đủ điều kiện cho việc phân bổ.

Lưu ý

BSC Station: A full stack platform with NFTs auction and DeFi ecosystem

Đối với mỗi vòng, sẽ có một sự phân bổ tối thiểu và tối đa cho mỗi người dùng. Mức phân bổ tối đa trong vòng BSCS có thể cao hơn trong vòng cộng đồng để cảm ơn những người ủng hộ hệ sinh thái BSCS.

Người sở hữu BSCS Genesis NFT sẽ có cơ hội truy cập hàng chờ ưu tiên cao hơn tùy theo độ hiếm của thẻ NFT của họ và thông tin chi tiết hơn về BSCS NFT sẽ sớm được công bố.

Đọc thêm:  rule sàn BSCStation.

Bài viết mới
Tin nổi bật