Hợp nhất Ethereum có khả năng xảy ra sau tháng 6

Anh ấy đã tweet về điều này sau khi nhóm thực hiện một cuộc thử nghiệm lớn vào ngày 11 tháng 4. Đặc biệt, các nhà phát triển đã phát hành một bản shadow fork để kiểm tra phần mềm. Beiko đã viết rằng mặc dù ngày ra mắt chính xác không được biết, nhưng việc khai thác Proof of Work trên Ethereum hiện đã ở trong chương cuối cùng của nó. PoW là một cách mà mạng hoàn thành các hoạt động sử dụng năng lượng để giải các câu đố toán học.

Nó sẽ không phải là tháng sáu, nhưng có thể trong vài tháng sau đó. Chưa có ngày chính thức, nhưng chúng tôi chắc chắn đang ở chương cuối cùng của PoW trên Ethereum

Tim Beiko (@TimBeiko) ngày 12 tháng 4 năm 2022
Do nâng cấp, Ethereum sẽ chuyển sang Proof-of-Stake, yêu cầu người dùng khóa tài sản tiền điện tử của họ để trở thành trình xác thực. Hợp nhất nhằm mục đích tăng cường hiệu quả mạng và cung cấp các giao dịch thân thiện với môi trường.

Hợp nhất là giai đoạn thứ 2 của quá trình nâng cấp Ethereum 2.0. Chuỗi đầu tiên được gọi là Beacon Chain đã hoạt động vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Nó là một chuỗi khối riêng biệt với Ethereum sẽ đóng vai trò như một lớp đồng thuận.
Giai đoạn cuối cùng, sharding, sẽ theo sau The Merge. Việc nâng cấp đầy đủ dự kiến ​​sẽ kết thúc vào năm 2023. Dữ liệu từ Beacon Chain Explorer cho thấy hiện tại số lượng Ethers đặt cọc trong hợp đồng đặt cược Eth 2.0 là gần 11 triệu.

Nguồn: blockdio; btc66

Bài viết mới
Tin nổi bật