Hồng Kông bắt đầu thảo luận ra mắt khung quy định của stablecoin

Mới đây, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã chia sẻ danh sách 8 câu hỏi. Nhằm tìm kiếm các đề xuất liên quan đến quy định triển khai stablecoins và tài sản tiền điện tử.

HKMA khảo sát các đề xuất về quy định tiền điện tử và stablecoin

Tổ chức ngân hàng trung ương của Hồng Kông, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (viết tắt là HKMA). HKMA dự định thiết lập khung quy định trước giai đoạn từ năm 2023 đến 2024.

Trong bản “Tài liệu thảo luận về tài sản tiền điện tử và Stablecoin” của HKMA. Nội dung có nhấn mạnh sự tăng trưởng bùng nổ của các stablecoin về giá trị vốn hóa thị trường kể từ năm 2020. Các khuyến nghị về quy định đồng thời được đưa ra bởi các cơ quan quản lý quốc tế bao gồm:

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của Hoa Kỳ (FATF), Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB)Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS).

Tài sản tiền điện tử

Vốn hóa thị trường của tài sản tiền điện tử. 
Nguồn: HKMA

Theo HKMA, với tình hình quy mô và hoạt động giao dịch hiện tại của tài sản tiền điện tử. Có thể chúng vẫn chưa đe dọa ngay đến sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, tài liệu có đi kèm cảnh báo:

“Sự tiếp cận ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức đối với các tài sản tiền điện tử. Xem nó như một tài sản thay thế hoặc bổ sung cho các loại tài sản truyền thống để giao dịch, cho vay và đi vay […]. Cho thấy sự kết nối ngày càng tăng của những loại tài sản này với hệ thống tài chính chính thống.”

Stablecoin

Vốn hóa thị trường của các stablecoin chính. (Tham khảo dữ liệu nguồn coingecko)

Theo dữ liệu về tổng vốn hóa thị trường toàn cầu các stablecoins. Tính tới tháng 12/2021, tổng giá trị đạt khoảng 150 tỷ $, chiếm 5% tổng giá trị toàn thị trường crypto. 

Đề xuất và kết quả có thể đạt được cho quy định về tiền điện tử và stablecoins

Theo như danh sách 8 câu hỏi được Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đưa ra. Liên quan đến soạn thảo các chính sách, quy định triển khai stablecoins trong tương lai. Năm kết quả quy định có thể xảy ra được phân loại như sau:

Các tùy chọn chính sách có thể có để điều chỉnh tài sản tiền điện tử. 
Nguồn: HKMA.

HKMA hy vọng các bên liên quan sẽ gửi phản hồi của họ trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Họ cũng đặt mục tiêu “đưa ra chế độ điều tiết mới không muộn hơn năm 2023/24”.

Lập trường quản lý của các khu vực pháp lý chính đối với stablecoin. 
Nguồn: HKMA

Đặc biệt, cơ quan quản lý lưu ý về việc stablecoin có tiềm năng cao hơn so với tài sản tiền điện tử. Stablecoin có thể được đưa vào hệ thống tài chính chính thống hoặc thậm chí là các hoạt động kinh tế, thương mại hàng ngày. 

Do đó, HKMA xem xét việc mở rộng phạm vi của Pháp lệnh Hệ thống Thanh toán và Cơ sở Vật chất Giá trị được Lưu trữ (PSSVFO). PSSVFO là một đạo luật xác định tính hợp pháp của các sản phẩm tài chính, ở đây là tài sản crypto và stablecoin.

Bổ sung cho ý định ủng hộ tiền điện tử của chính quyền địa phương. Một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông, Sun Hung Kai đã đầu tư 90 triệu $ vào Sygnum. (Sygnum là một ngân hàng của Thụy Sĩ chuyên nắm giữ tài sản kỹ thuật số)

(Xem thêm tham khảo tại đây)

Bài viết mới
Tin nổi bật