Giao thức Terra’s Mirror cảnh báo cộng đồng chống lại “Cuộc tấn công quản trị”

Kẻ tấn công đã phát động một cuộc thăm dò công khai trên trang web chính thức của Mirror. Trong đó thông tin sai sự thật về việc đóng băng nhóm cộng đồng trong trường hợp lừa đảo. 

Giao thức Mirror của Terra cảnh báo cuộc tấn công quản trị cộng đồng

Nếu được thực hiện thành công theo kế hoạch, kẻ tấn công sẽ nhận được 25 triệu MIR token thông qua Đề xuất 185.

Giao thức Terra’s Mirror cảnh báo lừa đảo

Theo Mirror, kẻ tấn công đã phát động một cuộc thăm dò công khai trên trang web chính thức của Mirror. Trong đó đề xuất đóng băng nhóm cộng đồng trong vỏ bọc lừa đảo.

Theo Poll ID: 211 , có tên “Đóng băng nhóm cộng đồng trong trường hợp lừa đảo”. Kẻ lừa đảo đề xuất nâng cấp các quy tắc quản trị cộng đồng an toàn hơn trong trường hợp bị hack. 

Nếu tin tặc giành được đa số tích cực trong cuộc thăm dò, 25 triệu MIR (khoảng 64,2 triệu USD) sẽ được gửi đến địa chỉ của tin tặc.

Tin tặc ngụy trang dưới dạng yêu cầu hợp tác với Solana

Mirror đã kịp thời phát hiện, tiếp cận và cảnh báo cộng đồng một cách phù hợp. Khiến cho tỷ lệ số lượng phiếu bầu ‘Không’ có ​​sự gia tăng đáng kể. Tỷ lệ này xác nhận tính an toàn của quỹ 25 triệu MIR. 

Theo WuBlockchain, kẻ tấn công đã khởi xướng thêm Đề xuất 185. Nó ngụy trang dưới dạng yêu cầu hợp tác với Solana, cố gắng tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Đề xuất 185 của kẻ tấn công sẽ vẫn được công khai để bỏ phiếu cho đến ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, nhóm Mirror đã thực hiện “Cuộc thăm dò ý kiến ​​212”. Nhằm cảnh báo những nhà đầu tư thiếu thận trọng rằng:

“Cuộc thăm dò ý kiến ​​211 gửi 25.000.000 MIR cho chính nó. VOTE KHÔNG cho bất kỳ cuộc thăm dò nào gửi quỹ cộng đồng ra ngoài.”

Mirror cũng đã xác định sáu cuộc thăm dò khác – với các ID 185, 198, 204, 206, 207 và 208. Đội ngũ đang cố gắng rút cạn đáng kể nhóm cộng đồng và khiến MIR bán phá giá:

“Cuộc thăm dò #208 là cuộc tấn công thứ hai vào mDOT và được tạo ra bởi cùng một nhóm lừa đảo. Kẻ nặc danh đã cố gắng chiếm đoạt tài sản bắt đầu với cuộc thăm dò giả mạo số 177.”

Gửi GitHub hàng ngày Bitcoin, Solana, Cardano và Polkadot từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12. 
13, 2021. Nguồn: Santiment

Nền tảng blockchain công khai Solana đã tăng cường các sáng kiến ​​phát triển trên chuỗi của mình sau một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán gần đây.

Solana là blockchain lớn thứ năm đã vượt qua được cuộc tấn công mà không cần phải tắt mạng.

Bài viết mới
Tin nổi bật