Giá trị khóa trong Defi giảm xuống dưới 200 tỷ USD, khối lượng giao dịch Dex của tháng 4 giảm thấp hơn 21% so với tháng 3

Trong khi nền kinh tế tiền điện tử giảm hàng tỷ USD trong tuần này, tổng giá trị token khóa (TVL) trong các giao thức tài chính phi tập trung đã giảm xuống dưới phạm vi 200 tỷ USD xuống còn 196,6 tỷ USD. TVL trong defi đã mất khoảng 3,16% trong ngày qua và 592 tỷ USD trong token giao thức hợp đồng thông minh đã giảm giá trị 3,5% trong 24 giờ qua.

Defi TVL trượt xuống dưới 200 tỷ USD, nhiều giao thức mất đi hàng tỷ đô la, khối lượng giao dịch Dex giảm

Giá trị khóa trong defi đã trượt xuống dưới mốc 200 tỷ USD lần đầu tiên kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2022. Tại thời điểm viết bài, tổng giá trị khóa (TVL) là khoảng 196,6 tỷ USD, giảm 3,16% trong 24 giờ qua.

Tất cả mười giao thức defi hàng đầu, ngoại trừ Anchor, đều có tỷ lệ phần trăm TVL trong 30 ngày giảm đáng kể. Curve Finance giảm 11,74%, Lido mất 13,73%, Makerdao giảm 16,81% và Convex Finance mất 10,59% kể từ tháng trước.

Người thua cuộc nhiều nhất trong 30 ngày qua là Giao thức Aave, mất 21,98% kể từ tháng trước. Curve Finance là giao thức defi hàng đầu vì nó chiếm ưu thế 9,56% với TVL hiện tại là khoảng 18,8 tỷ USD.

Dữ liệu được ghi lại vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, cho thấy tổng giá trị token hiện tại bị khóa trong các giao thức defi là 196,6 tỷ USD, theo thống kê của defillama.com.

TVL ở các giao thức defi dựa trên Ethereum vẫn chiếm ưu thế trong ngày hôm nay với 55,55% thống trị hay 109,21 tỷ USD ngày hôm nay. Terra blockchain lớn thứ hai về defi TVL với 14,36% trong số 196,6 tỷ USD. TVL của Terra hôm nay tương đương 28,23 tỷ USD và 16,48 tỷ USD nằm ở Anchor.

Xếp sau Ethereum và Terra, về kích thước TVL defi, bao gồm các blockchain như BSC (12,04 tỷ USD), Avalanche (9,38 tỷ USD) và Solana (6,09 tỷ USD).

Khối lượng ở các sàn giao dịch phi tập trung (dex) của tháng 4 giảm 21% so với tháng 3

Năm giao thức defi hàng đầu, xét về kích thước TVL defi, bao gồm Curve, Lido, Anchor, Makerdao và Convex Finance. Terra’s Anchor Protocol đã chứng kiến ​​mức tăng TVL trong 30 ngày lên khoảng 4,15% vào tháng trước.

Aave phiên bản ba (v3) đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong 30 ngày qua mặc dù ban đầu giảm 21,98%. Aave v3 có TVL ngày hôm nay khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 2,711% so với tháng trước.

Thống kê cho thấy vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 5 năm 2022, có 428 nền tảng giao dịch phi tập trung (dex) với TVL tổng hợp khoảng 61,44 tỷ USD. Ngoài ra còn có 142 giao thức cho vay defi với tổng giá trị 48,87 tỷ USD bị khóa.

Dữ liệu cho thấy thêm rằng khối lượng giao dịch dex đã giảm trong tháng Tư. Trong tháng 3, khối lượng giao dịch dex là khoảng 117 tỷ USD và thống kê cho thấy khối lượng giao dịch dex của tháng 4 chỉ đạt khoảng 92,18 tỷ USD.

Nguồn: blockdio; cafebitcoin

Bài viết mới
Tin nổi bật