Dubai sửa đổi quy định về token để thu hút đầu tư tiền điện tử.

Cơ quan quản lý tài chính Dubai (DFSA) đã thông báo sửa đổi quy định về token tiền điện tử nhằm cải thiện và siết chặt khung quản lý cho token trong khu vực kinh tế đặc biệt của mình, theo Cointelegraph.

DFSA là cơ quan điều hành độc lập tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giám sát các tổ chức được đăng ký tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), một trong những khu vực kinh tế đặc biệt của đất nước.

Vào ngày 3 tháng 6, DFSA cho biết họ đã sửa đổi quy định về token tiền điện tử để phản ánh những thay đổi bắt nguồn từ Giấy tư vấn 153, được công bố vào tháng 1 năm 2024. Các sửa đổi này giải quyết một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm các quỹ đầu tư vào token tiền điện tử và quy trình công nhận cho token tiền điện tử.

Đối với các quỹ, sửa đổi ảnh hưởng đến khả năng cung cấp các đơn vị của các quỹ bên ngoài và nước ngoài đầu tư vào các token tiền điện tử được công nhận. trước đây, DFSA đã hạn chế các hoạt động của quỹ liên quan đến token tiền điện tử.

Trong Giấy tư vấn gần đây, cơ quan quản lý cho biết các nhà quản lý quỹ và tài sản cho rằng quy định hiện tại quá nghiêm ngặt. DFSA viết: “Họ bày tỏ quan điểm rằng cách tiếp cận quản lý hiện tại quá khắt khe, đặc biệt là các hạn chế đối với Quỹ Bên Ngoài và Quỹ Nước Ngoài đầu tư vào Token Tiền điện tử và, đối với một số, hạn chế chỉ đầu tư vào Token Tiền điện tử Được Công nhận.”

Những thay đổi này cũng ảnh hưởng đến khả năng các quỹ đầu tư đủ điều kiện trong nước đầu tư vào các token không được công nhận.

Mặc dù cơ quan quản lý tin rằng quy trình công nhận rất quan trọng, nhưng họ cũng cân nhắc đến tính khả thi của việc cho phép các quỹ trong nước đầu tư hạn chế vào các token tiền điện tử không được công nhận miễn là mức đầu tư không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ròng (GAV) của quỹ.

Trước khi sửa đổi, phí nộp đơn công nhận token là $10.000 cho mỗi token. DFSA lưu ý rằng nhiều người cho rằng mức phí này quá cao, đặc biệt đối với các công ty tìm kiếm sự công nhận cho nhiều token. Ngoài ra, một số người coi quy trình này là một “gánh nặng không cần thiết”.

Dựa trên phản hồi, cơ quan quản lý đã giảm phí xuống $5.000 và đưa ra các tiêu chí công nhận bổ sung cho stablecoin – token tiền điện tử được neo giá với các loại tiền tệ fiat. Trong Giấy tư vấn, DFSA nhấn mạnh rằng những thay đổi này không cho thấy lập trường dễ dãi hơn.Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật