Công ty đào Bitcoin – Core Scientific chứng kiến doanh thu tăng vọt trong quý 1 năm 2024 sau khi thoát khỏi tình trạng phá sản

Công ty đào Bitcoin – Core Scientific đã báo cáo doanh thu $150M từ hoạt động đào tài sản kỹ thuật số trong quý 1 năm 2024, giúp tỷ suất lợi nhuận gộp của họ tăng từ 26% lên 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty đào Bitcoin Core Scientific đã công bố kết quả tài chính được cải thiện cho quý đầu tiên kể từ khi thoát khỏi tình trạng phá sản.

Tổng doanh thu của công ty đạt $179.3M, tăng $58.6M so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận ròng trong quý đạt $210.7M, tăng so với khoản lỗ ròng $0.4M được báo cáo trong quý đầu năm 2023. Công ty cho biết, sự gia tăng lợi nhuận ròng chủ yếu do khoản lợi thanh toán các nghĩa vụ trước đó trị giá $143.8M và giảm chi phí tài chính liên quan đến Chương 11.

Theo Core Scientific, doanh thu từ hoạt động đào tài sản kỹ thuật số đạt $150M, trong khi doanh thu từ dịch vụ lưu trữ đạt $29.3M. Doanh thu từ hoạt động đào tài sản kỹ thuật số vượt chi phí đào coin đạt $68.4M, phản ánh tỷ suất lợi nhuận gộp 46% – so với mức $25.4M và tỷ suất lợi nhuận gộp 26% trong cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu khai thác tổng thể tăng do giá Bitcoin cao hơn và năng lực đào coin của Core. Theo công ty, doanh thu khai thác được thúc đẩy bởi mức tăng 134% của giá Bitcoin và mức tăng 20% trong hashrate tự đào của công ty, bù đắp cho mức giảm 34% lượng Bitcoin nhận được do hashrate toàn cầu tăng 73%.

Doanh thu lưu trữ vượt chi phí lưu trữ là $9.3M, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận gộp 32%, so với $6.4M và tỷ suất lợi nhuận gộp 28% trong quý đầu năm ngoái. Doanh thu lưu trữ cao hơn chủ yếu là do việc tích hợp thêm các khách hàng đào tài sản kỹ thuật số mới, dẫn đến mức tăng $6.7M trong doanh thu lưu trữ. Tổng chi phí hoạt động trong quý là $16.9M giảm so với $24.2M cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành Core Scientific, ông Adam Sullivan, cho biết trong cuộc họp về thu nhập: “Hiện tại, chúng tôi tin rằng cơ sở hạ tầng của mình có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu khổng lồ về điện năng và cơ sở hạ tầng cần thiết cho điện toán hiệu suất cao, và chúng tôi coi đây là cơ hội tăng trưởng lớn tiếp theo cho doanh nghiệp của mình”.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, Core Scientific đã sản xuất 2.825 Bitcoin tự đào, được báo cáo là nhiều hơn bất kỳ công ty đào coin niêm yết công khai nào khác ở Bắc Mỹ. Công ty sở hữu khoảng 745 megawatt cơ sở hạ tầng, tạo ra hashrate tổng cộng là 25,5 EH/s, bao gồm 19,3 EH/s từ tự đào và 6,2 EH/s từ các hoạt động lưu trữ trong quý.

Vào ngày 16 tháng 1, Core Scientific đã nhận được phán quyết của tòa án cho phép thoát khỏi tình trạng phá sản và niêm yết lại cổ phiếu của mình trên sàn Nasdaq, chấm dứt quá trình tái cấu trúc kéo dài 13 tháng.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật