Coinbase báo cáo lợi nhuận ròng $1.2B trong quý 1 năm 2024, vượt qua tổng lợi nhuận mà họ đạt được trong cả năm 2023

Coinbase – sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Mỹ, đã báo cáo kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc trong quý 1 năm 2024. Lợi nhuận ròng của Coinbase trong quý 1 đã vượt qua tổng lợi nhuận của cả năm 2023.

Coinbase đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng trong quý 1 năm 2024. Điều này được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường tiền điện tử nói chung và sự ra mắt của các quỹ giao dịch theo dõi Bitcoin (Bitcoin ETF).

Sàn giao dịch này ghi nhận tổng doanh thu $1.6B và thu nhập ròng $1.2B trong quý đầu tiên, đạt được EBITDA điều chỉnh (Adjusted EBITDA) là 1 tỷ USD – thước đo lợi nhuận của công ty trước khi tính lãi vay, thuế, khấu hao và khấu tài sản. EBITDA điều chỉnh của Coinbase trong năm 2023 là $977.5M.

Theo báo cáo thu nhập, lợi nhuận ròng của Coinbase được hưởng lợi từ $737M tiền lãi chưa thực hiện trước thuế trên các tài sản tiền mã hóa. Công ty kết thúc quý với số vốn $7.1B, bao gồm $1.1B tiền mặt ròng huy động được thông qua việc bán trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2030.

Tổng nợ phải trả tăng từ $200.7M trong quý đầu năm 2023 lên $339.9M trong năm 2024.

Doanh thu từ các giao dịch của khách hàng cá nhân đạt đỉnh $935M, tăng vọt 99% so với quý trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt $56B, tăng 93% trong quý, vượt trội so với thị trường giao ngay (spot market) của Hoa Kỳ, đã tăng 91% cùng kỳ.

Các giao dịch của tổ chức cũng tăng trong quý, tạo ra doanh thu $85M, tăng 133% so với quý trước. Theo sàn giao dịch, khối lượng giao dịch trên nền tảng dành cho khách hàng tổ chức, Coinbase Prime, đã tăng 105% lên $256B, cũng vượt trội so với thị trường giao ngay của Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch cũng ghi nhận mức tăng 64% trong doanh thu từ dịch vụ lưu ký, đạt $32M trong quý đầu tiên, chủ yếu được thúc đẩy bởi giá tài sản tiền mã hóa và doanh thu từ các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (Bitcoin ETF). Sàn giao dịch đóng vai trò là bên lưu ký cho 8 trong số 11 quỹ BTC mới ra mắt. Tổng tài sản do Coinbase lưu ký kết thúc quý ở mức $171M.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Bài viết mới
Tin nổi bật