Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamian đã ra lệnh chuyển tài sản kỹ thuật số của FTX

Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamian đã làm rõ rằng họ đã chỉ đạo FTX chuyển tài sản kỹ thuật số của mình sang ví do ủy ban sở hữu vào ngày 12 tháng 11.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) cho biết họ đã ra lệnh chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets (FDM) sang ví kỹ thuật số thuộc sở hữu của ủy ban vào ngày 12 tháng 11. 

Trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 11, SCB cho biết họ đã thực thi quyền hạn của mình với tư cách là cơ quan quản lý hoạt động theo thẩm quyền của lệnh của Tòa án Tối cao — chuyển tài sản sang “ví kỹ thuật số do Ủy ban kiểm soát để bảo quản an toàn”.

SCB biện minh cho động thái của tuần trước bằng cách tuyên bố rằng “hành động pháp lý tạm thời khẩn cấp là cần thiết để bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ nợ của FDM.”

Tiết lộ mới nhất có thể làm sáng tỏ một số chuyển động nhất định của quỹ được phát hiện vào tuần trước. 

Vào ngày 11 tháng 11, cộng đồng tiền điện tử đã cảnh báo một số giao dịch đáng ngờ trong các ví được liên kết với FTX và FTX.US, với các nhà phân tích báo cáo rằng khoảng 663 triệu đô la đã bị rút cạn. 477 triệu đô la bị nghi ngờ đã bị đánh cắp trong khi phần còn lại được cho là đã được chính FTX chuyển đến kho lưu trữ an toàn.

Tuy nhiên, tuyên bố của SCB không đề cập đến số lượng tài sản kỹ thuật số của FDM đã được chuyển đi do đơn đặt hàng của họ. 

Lệnh của ủy ban sẽ được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ủy ban đóng băng tài sản của FDM vào ngày 10 tháng 11, đình chỉ đăng ký của FTX tại quốc gia này và tước bỏ quyền lực của các giám đốc FTX.

Vào thời điểm đó, nó cũng tuyên bố rằng tài sản của FDM chỉ có thể được di chuyển khi nhận được sự chấp thuận của người thanh lý tạm thời do Tòa án Tối cao chỉ định.

Vào ngày 15 tháng 11, FDM đã nốp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 tại tòa án có trụ sở tại New York để yêu cầu Hoa Kỳ công nhận thủ tục thanh lý Bahamian.

Brian Simms, người thanh lý tạm thời do toà án chỉ định giám sát thủ tục phá sản của FTX Digital Markets ở Bahamas đã lập luận trong hồ sơ rằng FDM không được phép nộp hồ sơ theo Chương 11 tại Hoa Kỳ và bác bỏ tính hợp lệ của hồ sơ.

Vào ngày 17 tháng 11, một kiến nghị khẩn cấp của FTX Trading Limited lập luận rằng cả vụ việc theo Chương 11 và tất cả các thủ tục tố tụng liên quan đến hồ sơ theo Chương 15 nên diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ có trụ sở tại Delaware để “chấm dứt tình trạng hỗn loạn và đảm bảo rằng tài sản có thể được bảo mật và sắp xếp theo một quy trình có trật tự.”

Hồ sơ tương tự cũng tuyên bố rằng họ có “bằng chứng đáng tin cậy rằng chính phủ Bahamian chịu trách nhiệm chỉ đạo truy cập trái phép vào hệ thống của Bên nợ nhằm mục đích lấy tài sản kỹ thuật số của Bên nợ—điều này diễn ra sau khi bắt đầu những vụ án này.”

Bài viết mới
Tin nổi bật