CEO FTX Sam Bankman-FriedTX đề xuất quy định về tiền điện tử trước phiên điều trần của quốc hội Mỹ

“Các Nguyên tắc Chính về Quy định Thị trường của FTX” gồm 10 đề xuất chính. Hỗ trợ các nhà quản lý Hoa Kỳ xây dựng một khuôn khổ quy định tập trung vào tiền điện tử.

FTX đề xuất quy định về tiền điện tử

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX có trụ sở tại Bahamian đã công bố một danh sách các quy định. Nhằm giúp nhà hoạch định chính sách Hoa kỳ xây dựng khuôn khổ nguyên tắc về tiền kỹ thuật số. FTX đề xuất nên lựa chọn cấu trúc thị trường được thực hiện bởi một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính. Sau khi Maxine Waters mời một số CEO của FTX chứng nhận về chủ đề ‘tài sản kỹ thuật số và tương lai nền tài chính’. Sàn FTX đã chia sẻ blog có tựa đề “Các Nguyên tắc Chính của FTX về Quy định Thị trường”.

Trong số 10 nguyên tắc chính, có một số đề xuất đáng chú ý như:

  • Khuyến nghị yêu cầu cách tiếp cận và kiểm soát toàn diện. Cách quản lý thống nhất cho thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Theo blog:

“Quy định trên một sản phẩm cụ thể hoặc thị trường nhất định, không thể thay đổi mục tiêu cốt lõi của bộ nguyên tắc. Các bộ quy tắc giống nhau sẽ phải áp dụng trên tất cả các thị trường.”

FTX cũng giải thích sự cần thiết của cấu trúc thị trường tham gia trực tiếp.

  • Cho phép các tổ chức thực hiện các giao dịch theo quy định mà không cần sự tham gia của bên thứ ba. 
  • Đề xuất quy định đòi hỏi sự minh bạch hơn xung quanh vấn đề quản lý tài sản người dùng

FTX lập luận rằng “người dùng nên được cung cấp khả năng hiển thị” về cách giám sát và giải quyết các trường hợp gian lận, trộm cắp.

Đề xuất liên quan KYC và stablecoin để bảo vệ người dùng

Trong tài liệu công bố, FTX có yêu cầu thêm các khuôn khổ để báo cáo hoạt động giao dịch. Nhằm tránh thao túng thị trường và đảm bảo quyền lợi khách hàng. 

FTX cũng chỉ ra sự cần thiết của việc điều chỉnh việc phát hành stablecoin:

“Một nhà điều hành cho phép sử dụng stablecoin để giải quyết các giao dịch. Nên được yêu cầu giải thích các tiêu chuẩn được sử dụng để quyết định lựa chọn stablecoin thích hợp.”

Vào tháng 8, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã công bố các biện pháp chủ động nhằm hợp lý hóa hoạt động xác thực KYC.

Trích dẫn tầm quan trọng của KYC đối với việc áp dụng phổ biến tiền điện tử. Bankman-Fried đã cập nhật một tính năng mới trên sàn FTX. Mục đích xác nhận quyền tài phán của người dùng dựa trên số điện thoại đã đăng ký:

“Chúng tôi kiểm tra số điện thoại của người dùng và tên họ đã gửi trong KYC1, để xác minh thêm. Khi yêu cầu này không hoạt động hoặc không có dữ liệu. Hệ thống sẽ yêu cầu KYC2 truy cập một số tính năng của trang web, bao gồm cả hoạt động tương lai ”.

 Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried

Bài viết mới
Tin nổi bật