loader

Cách nạp rút BTC và các tài sản crypto khác trên OKEx

OKEx là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, cung cấp cho người dùng một nền tảng giao dịch mạnh mẽ với một số tính năng độc đáo, chẳng hạn như tài khoản hợp nhất, cổng thanh toán chéo chuỗi và các ứng dụng phi tập trung tập trung vào giao dịch trên OKExChain.

Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ nền tảng này, người dùng cần bắt đầu bằng cách gửi tài sản vào tài khoản. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp các bước để thực hiện cả nạp và rút tiền trên OKEx.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã có tài khoản trên OKEx. Nếu bạn không, bạn có thể đăng ký hôm nay và nhận tiền điện tử trị giá 10 $ miễn phí.

Nạp tiền điện tử vào tài khoản OKEx của bạn

Bước 1: Vào phần Nạp tiền

Khi bạn đã đăng nhập, hãy điều hướng đến “Tài sản” từ trên cùng bên phải của Trang chủ OKEx và click vào Nạp tiền để chuyển đến phần nạp tiền.

Bước 2: Chọn đơn vị tiền tệ để nạp

Chọn đơn vị tiền tệ bạn chọn và mạng lưới nạp tiền của nó. Bạn có thể chọn “On-Chain” hoặc “Lightning Network” làm phương thức nạp tiền và nhấp vào Tiếp tục để tiếp tục. Chúng tôi sử dụng BTC trong ví dụ này.

Bước 3: Chọn và xác nhận địa chỉ nạp tiền của bạn

Khi đơn vị tiền tệ được chọn, bạn có thể chọn tài khoản để nhận tiền. Các tùy chọn có sẵn là Hợp đồng tương lai, Giao ngay, Tài khoản Quỹ, Hợp đồng vĩnh viễn, Quyền chọn và Tài khoản hợp nhất. Chúng tôi chọn Tài khoản hợp nhất trong ví dụ này.

Sau khi bạn đã chọn tài khoản nhận, hãy chọn địa chỉ BTC của bạn hoặc nhấp vào Thêm địa chỉ mới để tiếp tục.

Người dùng lần đầu có thể thấy các thông báo và cảnh báo liên quan đến việc nạp tiền. Nhấp vào Tôi hiểu để tiếp tục.

Bây giờ bạn có thể nạp BTC vào tài khoản OKEx của mình bằng cách gửi nó đến địa chỉ đã chọn. Bạn cũng có thể xem lại lịch sử nạp tiền ở cuối phần nạp tiền.

Rút crypto từ tài khoản OKEx của bạn

Bước 1: Vào phần rút tiền

Để rút tiền điện tử của bạn, hãy điều hướng đến “Tài sản” từ menu trên cùng và nhấp vào Rút tiền từ danh sách thả xuống.

Bước 2: Chọn đơn vị tiền tệ để rút

Chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn rút từ tài khoản OKEx của mình. Sau đó, bạn có thể chọn “On-chain”, “Internal” hoặc “Lightning Network” làm phương thức rút tiền. Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn BTC và mạng rút BTC. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể nhấp vào Tiếp tục để tiếp tục.

Bước 3: Nhập và xác nhận chi tiết rút tiền

Sau khi bạn đã chọn phương thức rút tiền, hãy nhập địa chỉ rút tiền và số tiền bạn muốn rút.

Bạn cũng sẽ cần phải chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền. Trong ví dụ này. chúng tôi đã kiểm tra “Tài khoản hợp nhất”, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình. Bạn cũng sẽ cần nhập phí dịch vụ cho giao dịch này.

Sau khi bạn đã xác nhận chi tiết rút tiền, hãy nhấp vào Tiếp tục để tiếp tục.

Xem lại địa chỉ rút tiền, số tiền rút và phí trong hộp bật lên có tiêu đề “Xác minh bảo mật”. Nhập “Mật khẩu quỹ” và “mã SMS” và click Xác nhận.

Bạn có thể xem lại lịch sử rút tiền của mình để kiểm tra các giao dịch đã hoàn thành.

Bài viết mới
Tin nổi bật