Bitcoin đã phục hồi 30% giúp cá voi BTC quay trở lại chế độ tích lũy

Số lượng địa chỉ Bitcoin nắm giữ ít nhất 1.000 BTC đã tăng lên trong những tuần gần đây. Sự phục hồi 30% của Bitcoin trong hai tuần đã giúp cá voi BTC tiếp tục trở lại chế độ tích lũy.

Các địa chỉ Bitcoin cá voi, đã bắt đầu tích lũy nhiều hơn trong quá trình phục hồi thị trường gần đây. 

Tính đến ngày 10 tháng 2, tổng nguồn cung tại các địa chỉ này là 8,096 triệu BTC. Tăng nhẹ gần 2% so với 7,95 triệu vào ngày 24 tháng 1. (Theo dữ liệu từ Coin Metrics)

Cá voi bitcoin và dòng vốn tổ chức

Tâm lý mua giữa các nhà đầu tư tiền điện tử giàu nhất đã lấy đà trong quá trình phục hồi của Bitcoin trong hai tuần qua. Từ mức thấp nhất năm 2022 là $33.000 (Ngày 24/1) lên khoảng $43.500 (Ngày 11/2).

kenhbit.com
Nguồn cung bitcoin ở các địa chỉ lớn hơn 1.000 BTC (Nguồn: Coin Metrics, Messari)

Các nhà đầu tư Bitcoin nhỏ, những địa chỉ nắm giữ ít hơn 1 BTC. Những địa chỉ ví này cũng tham gia vào làn sóng tích lũy trong đợt phục hồi giá Bitcoin gần đây.

Trong khi đó, Ecoinometrics tài nguyên dữ liệu hiển thị dữ liệu Coin Metrics ở dạng cụm, cho thấy hành vi tích lũy đồng bộ giữa các Cá Voi và cá Bitcoin. Các cụm này hoạt động trông khá giống những ngày đi lên mức cao kỷ lục của BTC là $69.000 vào tháng 11 năm 2021.

Sự phân kỳ của Bitcoin trên chuỗi (Nguồn: Coin Metrics, Ecoinometrics)

Các mức giá BTC cần phải theo dõi

Trong khi đó, biểu mẫu kế hoạch theo dõi dữ liệu trên chuỗi Whalemap dự đoán $4.6200 – $49.000 là “phạm vi kháng cự hiện tại” của Bitcoin.

Tương tự, công ty lưu ý rằng phạm vi $41.400 – $42.400 hiện đang đóng vai trò hỗ trợ, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.

Hồ sơ khối lượng bitcoin (Nguồn: Whalemap)

Mức kháng cự cần lưu ý:

“Mức kháng cự gần nhất trên chuỗi theo tích lũy của cá voi chỉ ở mức ~ 47.000 đô la”.

Từ khóa :
Bài viết mới
Tin nổi bật