loader

Trương Nguyên

50 post

Công nghệ Blockchain là gì?

Hiện nay khi tham dự các Hội Nghị thế giới hay cấp nhà nước thậm chí hội nghị ở xã làng đi chăng nữa thì bạn sẽ liên tục được nhắc tới Công nghệ 4.0. Và một trong các công nghệ mà các bạn...

Hướng dẫn tạo ví Binance Smart Chain (BEP-20) trên MetaMask

Ví Binance Smart Chain là gì? Ví Binance Smart Chain (BEP-20) là nơi lưu trữ các đồng coin/token theo tiêu chuẩn BEP-20 trên nền tảng Binance Smart Chain. Bạn có thể gửi, nhận các coin/token tiêu chuẩn BEP-20...