loader

kieucanh

529 post

Parrot Protocol là gì? Thông báo lịch trình thực hiện IDO

Parrot Protocol sẽ tiến hành IDO trong tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Token PRT của Parrot là một token tiện ích sẽ cho phép cộng đồng tham gia vào nhiều khía cạnh của Parrot Protocol. Tổng cộng...