Arbitrum DAO dự kiến đầu tư $29M ARB vào chuỗi RWA

Ủy ban STEP của Arbitrum DAO lên kế hoạch đầu tư 1% tổng tài sản của kho bạc DAO vào các sản phẩm tài sản thế giới thực mỗi năm.

Arbitrum

Vào ngày 23 tháng 6, Ủy ban STEP đã công bố quyết định đầu tư 35 triệu token ARB vào 6 sản phẩm RWA trên chuỗi để đa dạng hóa tài sản của kho bạc. Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban xem xét danh sách rút gọn gồm 17 dự án.

“Để tránh phân bổ nguồn lực quá mỏng và làm tăng rủi ro hoạt động hoặc rủi ro vỡ nợ dẫn đến mất vốn, chúng tôi chỉ chọn 6 sản phẩm trong danh sách rút gọn gồm 17 dự án được chia sẻ trước đó”, theo Ủy ban STEP.

Cụ thể, Ủy ban STEP dự định đầu tư 11 triệu ARB vào BUIDL của BlackRock thông qua Securitize, 6 triệu ARB vào cả USDY của Ondo và USTB của Superstate, và 4 triệu ARB vào USDM của Mountain, TBill của OpenEden và blB01 của Backed Finance. Ủy ban STEP cho biết quy mô phân bổ tài sản phụ thuộc vào tổng giá trị tài sản do mỗi dự án quản lý (AUM).

Cộng đồng có thể bình luận về đề xuất phân bổ tài sản của Ủy ban STEP trong khoảng 10 ngày trước khi diễn ra biểu quyết chính thức thông qua Snapshot.

Ủy ban cũng thông báo rằng họ đã loại trừ các dự án đầu tư sử dụng blockchain độc quyền của riêng họ, các dự án thuê quản lý quỹ thiếu kinh nghiệm, các dự án có thời gian chờ đợi rút tiền kéo dài nhiều tuần hoặc hơn, và các dự án yêu cầu phí không cạnh tranh với thị trường rộng lớn hơn.

Tin tức này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự gia tăng áp dụng của RWA trên chuỗi. Theo Rwa.xyz, tổng giá trị thị trường của các chứng khoán trên chuỗi đã tăng 121% lên $1.72B trong năm 2024.

Ủy ban STEP ủng hộ việc mở rộng phạm vi hỗ trợ cho RWA vượt ra ngoài việc đơn giản là tăng tổng giá trị tài sản được quản lý (AUM) của các sản phẩm, bao gồm cả việc “trợ cấp để lấy xếp hạng tín dụng Moody’s”.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp

Từ khóa :
Bài viết mới
Tin nổi bật