​​Mạng testnet chính của Ethereum sẽ thử nghiệm The Merge vào tháng 6

Preston Van Loon, một nhà phát triển cốt lõi Ethereum tại Prysmatic Labs cho biết: “Hợp nhất Ropsten là một cột mốc thử nghiệm lớn đối với việc hợp nhất mạng chính của Ethereum vào cuối năm nay.

Hệ sinh thái Ethereum được thiết lập cho một “cột mốc thử nghiệm lớn” với Ropsten testnet Merge được thiết lập sẽ được tiến hành vào ngày 8 tháng 6.

Theo trang Merge testnets trên Github, kỹ sư Parathi Jayanathi của Ethereum DevOps đã gửi yêu cầu kéo cho mã cấu hình Ropsten testnet Merge vào thứ Hai, cho thấy việc triển khai đã sẵn sàng.

Ropsten là một trong số các testnet được tạo bởi Ethereum Foundation vào năm 2017 và hiện đang được duy trì bởi nhóm nhà phát triển Geth.

Testnet cụ thể này được coi là bản sao tốt nhất của Ethereum Mainnet vì nó tuân theo một cấu trúc mạng tương tự. Điều này cho phép các nhà phát triển tiến hành thử nghiệm triển khai thực tế trước khi thực hiện cập nhật cho mạng chính thực tế.

Ropsten testnet Merge sẽ thấy mạng bằng chứng công việc được kết hợp với mạng thử nghiệm lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS) mới, với nguồn gốc của nó được đặt vào ngày 30 tháng 5. Nó sẽ mô phỏng những gì sẽ xảy ra khi Hợp nhất thực sự giữa Ethereum và Beacon Chain cuối cùng cũng diễn ra và nó trở thành một mạng PoS.

Các nhà phát triển trong cộng đồng đã đăng tải sự lạc quan của họ về tin tức testnet trực tuyến. Preston Van Loon, một nhà phát triển cốt lõi Ethereum tại Prysmatic Labs đã nói rằng:

“Ropsten testnet sẽ được hợp nhất vào ngày 8 tháng 6! Hợp nhất Ropsten là một cột mốc thử nghiệm lớn hướng tới Hợp nhất mạng chính của Ethereum vào cuối năm nay.”

Một nhà phát triển cốt lõi khác theo dõi trent_vanepps trên Twitter cho biết tuần trước trước xác nhận ngày 8 tháng 6 của Ropsten rằng testnet Sepolia và Georli cũng có thể được thiết lập để Merge dùng thử.

Đáng chú ý, dòng thời gian của testnet phù hợp với nhận xét từ nhà phát triển Ethereum Tim Beiko, người đã tuyên bố vào tháng trước rằng Hợp nhất sẽ chưa sẵn sàng hoạt động cho đến “vài tháng sau tháng 6”.

“Vẫn chưa có ngày chính thức, nhưng chúng tôi chắc chắn đang ở chương cuối cùng của PoW trên Ethereum,” anh ấy nói.

Một chỉ báo mạnh mẽ khác cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng, đó là thông báo từ Ethereum Foundation vào đầu tuần này rằng họ đã “hợp nhất” mạng chính PoW và các chương trình tiền thưởng lỗi lớp đồng thuận PoS thành một.

Nói chung, phần thưởng tối đa hiện là 250.000 đô la cho việc báo cáo lỗi trên Ethereum, tuy nhiên số tiền cũng có thể tăng gấp đôi trong những thời điểm quan trọng như nâng cấp trên các testnet công khai cũng được đặt cho mạng chính.

Từ khóa :
Bài viết mới
Tin nổi bật